Not a person

Blogas

Phi vadovas – mobilus žmogus

Phi vadovas – mobilus žmogus

Praėjusį mėnesį leidyklos vadovas Tomas Šinkūnas LKT mobilumo stipendijos pagalba lankėsi Londone, Briuselyje, Liuvene ir Paryžiuje.

XX. a. karai ir XX a. kaip karas (knygos ištrauka)

XX. a. karai ir XX a. kaip karas (knygos ištrauka)

Janas Patočka yra vienas žymiausių XX a. čekų filosofų. Ši jo esė pasirodė svarbiausiame filosofo darbe „Eretiškos esė apie istorijos filosofiją“. Tekstą iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas.

Istorinis ir filosofinis „Metafizinių apmąstymų“ kontekstas

Istorinis ir filosofinis „Metafizinių apmąstymų“ kontekstas

Apmąstymai apie pirmąją filosofiją, kuriuose įrodomas Dievo buvimas ir sielos nemirtingumas (dažnai vadinami Metafiziniais apmąstymais, Metafizinėmis meditacijomis arba tiesiog Apmąstymais ar Meditacijomis) turbūt yra viena reikšmingiausių filosofinių knygų Vakarų kultūrinėje tradicijoje.

Janas Patočka ir politika

Janas Patočka ir politika

Svarbiausia, ypač rytų Europai, Patočkos veikla prasidėjo po Prahos pavasario vykusių „normalizacijos“ Čekoslovakijoje laikotarpiu, lygintinu su brežneviniu sąstingiu Sovietų Sąjungoje.

Jano Patočkos filosofija

Jano Patočkos filosofija

Po Pirmojo pasaulinio karo 1920 metais Čekijoje labiausiai klestėjo pozityvistinis filosofinis mąstymas, kuris praktikoje neretai buvo vadinamas „mokslo filosofija“. Tokia filosofija imitavo mokslus, kuriuose vyravo griežtai objektyvistinė dvasia. Patočka tai vadino „mokslo kunigyste“.

„Eretiškų esė“ filosofinis turinys

„Eretiškų esė“ filosofinis turinys

„Eretiškos esė“ yra filosofo kulminacinis darbas ne tik dėl to, kad buvo rašytas į gyvenimo pabaigą, bet ir dėl to, jog šiame veikale akumuliuotas visas ankstesnis jo mąstymas apie istoriją, žmoniją, egzistenciją sudarančius elementus.

„Eretiškų esė“ atsiradimo istorija

„Eretiškų esė“ atsiradimo istorija

Jano Patočkos Eretiškos esė (orginalo k.: Kacířské eseje o filosofii dějin) išleistos 1975 m. Čekoslovakijoje. Šis veikalas atspausdintas samizdato (nelegalios leidybos) pavidalu.

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidyba

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidyba

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidybaIšskirtinai filosofinės literatūros leidyba užsiimanti leidykla „Phi knygos“ lietuviškąjį kultūros lauką papildė penkiomis naujomis knygomis: klasikinių filosofų Marko Tulijaus Cicerono, René Descartes‘o,...

„Paprasta“ nerimo teorija pagal Kierkegaardą

„Paprasta“ nerimo teorija pagal Kierkegaardą

Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvokos“ įvairiuose knygų pardavimų „topuose“ nerasite, nebent sudarytumėt geriausių Kierkegaardo darbų rinktinę, bet kas šiandien turi laiko tokiems niekams..?

Trys nauji kūriniai mažiesiems mąstytojams

Trys nauji kūriniai mažiesiems mąstytojams

Skubame pranešti, jog pagaliau išsipildė mūsų mažas noras ir toliau galime tęsti Mažųjų Platonų istoriją, leisdami aštuntąją, devintąją ir dešimtąją šios serijos knygeles!

Interviu su „Kas yra skausmas?“ autoriumi Sauliumi Geniušu

Interviu su „Kas yra skausmas?“ autoriumi Sauliumi Geniušu

Leidykla Phi knygos balandžio pabaigoje išleido „Kas yra skausmas? Deskriptyvioji psichologija, transcendentalinė fenomenologija ir natūralizmas“ – pirmąją Honkonge gyvenančio ir dirbančio filosofo Sauliaus Geniušo knygą lietuvių kalba. Joje iš fenomenologinės perspektyvos originaliai plėtojama sudėtinga skausmo samprata.

Filosofinė platforma phi

Filosofinė platforma phi

Šiame pasaulyje viskas yra nuolatiniame kisme: atsinaujina gamta, žiemos speigą pakeisdama pavasario tyrumu, atsinaujina gyvatės oda, atsinaujina partijos, atsinaujina Vilnius, Kopenhaga, Kobanė, ir atsinaujina… leidyklos.

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Prieš skaitant šį veikalą labai svarbu įsigilinti į istorinį jo kontekstą – Alkibijado asmenį, kadangi dialogas remiasi turimomis žiniomis apie Alkibijado psichologiją, įvairius biografijos aspektus.

Atėnų tiranai Kritijas ir Charmidas

Atėnų tiranai Kritijas ir Charmidas

Itin svarbus yra Charmido istorinis kontekstas, ypač tai, kas liečia Charmido ir Kritijo asmenis, kadangi po kelių dešimčių metų po dialoge vaizduojamo veiksmo abu šie veikėjai pataps žiaurios Trisdešimties tiranų oligarchinės valdžios dalimi.

Vertėjos Živilės Pabijutaitės mintys apie Cicerono veikalą „Apie likimą“

Vertėjos Živilės Pabijutaitės mintys apie Cicerono veikalą „Apie likimą“

De fato – didele dalimi neišlikęs veikalas: mūsų dienų nepasiekė jo pradžia ir pabaiga, gausu nutrūkstančių paragrafų. Dėl šios priežasties darbas su šiuo tekstu yra kitoks nei su mums įprastais filosofijos klasikų kūriniais – čia sudėtinga išskirti atskiras struktūrines dalis, numanyti originalų autoriaus sumanymą ar net aiškiai įvardyti ginamą tezę. 

„Tarp vertės ir poveikio“ ištakos

„Tarp vertės ir poveikio“ ištakos

Kalbėdami apie tai, kaip gimė mintis kartu rašyti knygą apie humanitarinių mokslų padėtį Lietuvoje, Kirtiklis ir Gedutis prisiminė 2010 metus. Tuomet, pasirodžius garsios filosofės Marthos Nussbaum knygai Not for Profit: Why Democracy Needs Humanities kilo plačios tarptautinės diskusijos, o daugybė mokslinkų iš viso pasaulio pripažino Nussbaum iškeltas problemas.

Pokalbis su „Kas yra pamišimas?“ vertėju Mantu Davidavičiumi

Pokalbis su „Kas yra pamišimas?“ vertėju Mantu Davidavičiumi

Mantas Davidavičius yra Dariano Leaderio knygos Kas yra pamišimas? vertėjas. Jis pirmą kartą susipažino su Leaderio kūryba, kai sutiko išversti šio mąstytojo knygą į lietuvių kalbą. Paklaustas, kokį įspūdį jam paliko Kas yra pamišimas? ir ar versti ją buvo sunku, Davidavičius nedvejojęs atsako, kad Leaderio knyga pasirodė įdomi, o jos vertimas didelių sunkumų nesukėlė.

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Nerimo sąvoką Kierkegaardas savo lėšomis išleido 1844 metais, birželio 17 dieną Vigilius Haufniensis slapyvardžiu. Haufniensis – lotyniškas Kopenhagos pavadinimas, o vigil – greičiau ne stebėtojas, o sargas, prižiūrėtojas, sargybinis, kuris ne spokso, o saugo. Pradžioje Kierkegaardas buvo numatęs leisti Nerimo sąvoką ir Filosofinius trupinius savo vardu. Tačiau paskutinę minutę Nerimo sąvoką „parašo“ Vigilius Haufniensis. 

Ciceronas „Apie lemtį“

Ciceronas „Apie lemtį“

Cicerono veikalo Apie lemtį vertimo į lietuvių kalbą pasirodymas yra gana netikėtas įvykis Lietuvos kultūroje.  Ilgą laiką Cicerono vardas buvo siejamas su iškilaus oratoriaus ar politinio veikėjo figūra, o į filosofinius jo veikalus buvo žvelgiama su nepasitikėjimu ir įtarumu.

Veikalo „Kas yra pamišimas?“ vieta Dariando Leaderio kūryboje

Veikalo „Kas yra pamišimas?“ vieta Dariando Leaderio kūryboje

Kas yra pamišimas? (2011) yra antra Dariano Leaderio knyga, skirta konkretaus psichinio sutrikimo analizei. Nors prieš jai pasirodant Leaderis jau buvo išleidęs kelias knygas, bet tik vienoje iš jų – Nauja juoda. Gedėjimas, melancholija ir depresija (2008), nagrinėjo konkretų psichinį sutrikimą – depresiją.

Kas yra psichozė? (pagal Darianą Leaderį)

Kas yra psichozė? (pagal Darianą Leaderį)

Dariano Leaderio knyga Kas yra pamišimas? yra viena iš nedaugelio šiandieną parašytų knygų, kuri kalba apie psichoanalitinę psichozės teoriją bei apie Lakaninės psichoanalizės naudą gydant psichozę.

Keturi filosofijos veikalai keturioms Advento savaitėms

Keturi filosofijos veikalai keturioms Advento savaitėms

Iki Kalėdų belikus keturioms savaitėms, tikrai verta ir teisinga lakstymą po prekybos centrus iškeisti į susitikimą su knyga! Šiame mūsų blogo įraše dalinamės Vilniaus ir Turino universitetų filosofijos doktoranto Ruslano Baranovo knygų rekomendacijomis. Keturioms Advento savaitėms jis siūlo keturis vidutinio dydžio filosofijos veikalus, kurie padės kiek kitaip prieiti prie Kalėdų dvasios, apie kurią tiek daug kalbama šventiniu laikotarpiu.

Daina Habdankaitė: ką filosofai gali pasakyti apie chaosą?

Daina Habdankaitė: ką filosofai gali pasakyti apie chaosą?

Chaosas tikrai nėra viena pagrindinių, amžinųjų filosofijos temų, tačiau tiesiogiai ar tik kaip šešėlis istorijoje vis išnirdavo mąstytojų veikaluose. Senovės graikas Herakleitas chaosą įsivaizdavo kaip tvarkingo Kosmo priešybę, iš kurios neapibrėžtumo randasi pasaulis. Apšvietos epochoje Immanuelis Kantas nepaliko vietos intelekto kategorijas peržengiantiems samprotavimams, teigdamas, kad mums pamąstomi ir įsivaizduojami gali būti tik reiškiniai, o ne daiktai savaime.

Vijolė Valinskaitė: Dariano Leaderio požiūris į psichikos sutrikimą ir į XXI a. psichiatriją

Vijolė Valinskaitė: Dariano Leaderio požiūris į psichikos sutrikimą ir į XXI a. psichiatriją

Kiekvieną psichinio sutrikimo analizę Leaderis pradeda kvestionuodamas nūdienos psichiatrų taikomų gydymo metodų efektyvumą. Jis pažymi, kad jiems nerūpi paciento patirtys – diagnozės yra priskiriamos, remiantis aiškiai matomais simptomais, neklausiant, kokią reikšmę jie turi asmens gyvenime. Tokia praktika nestebina, atsižvelgiant į tai, kad šiandieną psichiatras vienam pacientui vidutiniškai per metus skiria pusantros valandos.

„Laikas ir Kitas“ nagrinėjama proto vienatvės problema

„Laikas ir Kitas“ nagrinėjama proto vienatvės problema

Laikas ir Kitas yra portalas į Levino garsiausią veikalą Totalybė ir Begalybė. Paskaitose, kurios surinktos šiame veikale, Levinas peržengia ankstyvuosius fenomenologijos tyrinėjimus ir pajuda savo originalios filosofijos link. Šias paskaitas Levinas skaito jau po holokausto, jo tėvų ir brolių nužudymo ir gyvenimo karo stovykloje patirties.

Nerijaus Mileriaus monografija „Žiūrėti į žiūrintįjį“

Nerijaus Mileriaus monografija „Žiūrėti į žiūrintįjį“

Kalbant apie prievartos vaizdavimą medijose dažniausiai užimama viena iš dviejų pozicijų: arba siekiama prievartą uždrausti, arba ji yra eksponuojama nekritiškai. Vertybinio prievartos fenomeno vertinimo netrūksta, tačiau pasigendama gilesnių apmąstymų šia tema.