Not a person

Blogas

Rosenzweigo „Išganymo žvaižgdė“. Apie ką ši knyga?

Rosenzweigo „Išganymo žvaižgdė“. Apie ką ši knyga?

Rosenzweigo „Išganymo žvaižgdė“. Apie ką ši knyga? Rosenzweigo knyga Išganymo žvaigždė, nors ir mažai žinoma, yra vienas reikšmingiausių XX a. kūrinių ne tik judaizmo minties, bet ir pasaulinės filosofijos kontekste. Knyga sukonstruota kaip sudėtinga...

Franz Rosenzweig. Išganymo žvaigždė (ištrauka)

Franz Rosenzweig. Išganymo žvaigždė (ištrauka)

Nuo mirties, nuo mirties baimės prasideda visas Visatos pažinimas. Nusimesti šios žemės gyventojo baugulį, išrauti nuodingąjį mirties geluonį, atimti iš Hado maro dvelksmą, – tokia yra filosofijos užmačia. Visi mirtingieji gyvena su šia mirties baime, kiekvienas naujas gimimas gausina ją nauja dingstimi, nes gausina mirtingųjų skaičių. Nenuilstančios žemės įsčios be perstojo gimdo vis ką naują, ir kiekvienas jų pasmerktas mirti, kiekvienas su baime ir drebuliu laukia savo kelio į tamsybes dienos.

Vinciane Despret. Ką pasakytų gyvūnai, jei užduotume jiems teisingus klausimus? (ištrauka)

Vinciane Despret. Ką pasakytų gyvūnai, jei užduotume jiems teisingus klausimus? (ištrauka)

Tarp 1915 ir 1930 m. Edinburgo zoologijos sode gyveno grupė pingvinų. Visus tuos metus juos kantriai ir kruopščiai stebėjo grupė zoologų, kiekvienam gyvūnui iš pradžių suteikusi vardą. Tačiau dar prieš krikštą pingvinai buvo suskirstyti į seksualines kategorijas: pagal suformuotas poras, kai vieni buvo pavadinti Andrew’mi, Charles’u, Ericu… kiti – Bertha, Anna, Caroline’a ir t. t.

Jan Patočka. Platonas ir Europa (ištrauka)

Jan Patočka. Platonas ir Europa (ištrauka)

Tai, ką ruošiuosi šiandien pasakyti, iš tikrųjų nėra paskaita. Tai įvadas į bendruosius orientavimosi šiandienos pasaulyje klausimus, – bandymas, po kurio galėtų būti ir kitas, jeigu jus tai sudomintų. Džiaugčiausi, jeigu dirbtume palaikydami vieni kitus, tai reiškia, klausdami ir prieštaraudami, tad prašau jus, kad mano dėstymo nelaikytumėte kažkuo jau paruoštu ir užbaigtu, o veikiau bičiulišku pokalbiu.

James Hibbard. Dviračių menas (ištrauka)

James Hibbard. Dviračių menas (ištrauka)

James Hibbard Dviračių menas (ištrauka) James Hibbard Dviračių menas. Filosofija, reikšmė ir gyvenimas ant dviejų ratų 2 skyrius „Minties pažadas“, 59–65 p. Iš anglų k. vertė Ieva Tomaševičiūtė Redagavo Ernesta Pauwels *** Žygiui pakrante vis artėjant, aš ir...

Filosofinė savaitė

Filosofinė savaitė

Metai dar neprabėgo, o jau galime užtikrintai teigti, kad Phi knygoms šie metai buvo išskirtiniai.

Phi vadovas – mobilus žmogus

Phi vadovas – mobilus žmogus

Praėjusį mėnesį leidyklos vadovas Tomas Šinkūnas LKT mobilumo stipendijos pagalba lankėsi Londone, Briuselyje, Liuvene ir Paryžiuje.

XX. a. karai ir XX a. kaip karas (knygos ištrauka)

XX. a. karai ir XX a. kaip karas (knygos ištrauka)

Janas Patočka yra vienas žymiausių XX a. čekų filosofų. Ši jo esė pasirodė svarbiausiame filosofo darbe „Eretiškos esė apie istorijos filosofiją“. Tekstą iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas.

Istorinis ir filosofinis „Metafizinių apmąstymų“ kontekstas

Istorinis ir filosofinis „Metafizinių apmąstymų“ kontekstas

Apmąstymai apie pirmąją filosofiją, kuriuose įrodomas Dievo buvimas ir sielos nemirtingumas (dažnai vadinami Metafiziniais apmąstymais, Metafizinėmis meditacijomis arba tiesiog Apmąstymais ar Meditacijomis) turbūt yra viena reikšmingiausių filosofinių knygų Vakarų kultūrinėje tradicijoje.

Janas Patočka ir politika

Janas Patočka ir politika

Svarbiausia, ypač rytų Europai, Patočkos veikla prasidėjo po Prahos pavasario vykusių „normalizacijos“ Čekoslovakijoje laikotarpiu, lygintinu su brežneviniu sąstingiu Sovietų Sąjungoje.

Jano Patočkos filosofija

Jano Patočkos filosofija

Po Pirmojo pasaulinio karo 1920 metais Čekijoje labiausiai klestėjo pozityvistinis filosofinis mąstymas, kuris praktikoje neretai buvo vadinamas „mokslo filosofija“. Tokia filosofija imitavo mokslus, kuriuose vyravo griežtai objektyvistinė dvasia. Patočka tai vadino „mokslo kunigyste“.

„Eretiškų esė“ filosofinis turinys

„Eretiškų esė“ filosofinis turinys

„Eretiškos esė“ yra filosofo kulminacinis darbas ne tik dėl to, kad buvo rašytas į gyvenimo pabaigą, bet ir dėl to, jog šiame veikale akumuliuotas visas ankstesnis jo mąstymas apie istoriją, žmoniją, egzistenciją sudarančius elementus.

„Eretiškų esė“ atsiradimo istorija

„Eretiškų esė“ atsiradimo istorija

Jano Patočkos Eretiškos esė (orginalo k.: Kacířské eseje o filosofii dějin) išleistos 1975 m. Čekoslovakijoje. Šis veikalas atspausdintas samizdato (nelegalios leidybos) pavidalu.

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidyba

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidyba

Mažaraštėje kultūroje klesti filosofinių knygų leidybaIšskirtinai filosofinės literatūros leidyba užsiimanti leidykla „Phi knygos“ lietuviškąjį kultūros lauką papildė penkiomis naujomis knygomis: klasikinių filosofų Marko Tulijaus Cicerono, René Descartes‘o,...

„Paprasta“ nerimo teorija pagal Kierkegaardą

„Paprasta“ nerimo teorija pagal Kierkegaardą

Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvokos“ įvairiuose knygų pardavimų „topuose“ nerasite, nebent sudarytumėt geriausių Kierkegaardo darbų rinktinę, bet kas šiandien turi laiko tokiems niekams..?

Trys nauji kūriniai mažiesiems mąstytojams

Trys nauji kūriniai mažiesiems mąstytojams

Skubame pranešti, jog pagaliau išsipildė mūsų mažas noras ir toliau galime tęsti Mažųjų Platonų istoriją, leisdami aštuntąją, devintąją ir dešimtąją šios serijos knygeles!

Interviu su „Kas yra skausmas?“ autoriumi Sauliumi Geniušu

Interviu su „Kas yra skausmas?“ autoriumi Sauliumi Geniušu

Leidykla Phi knygos balandžio pabaigoje išleido „Kas yra skausmas? Deskriptyvioji psichologija, transcendentalinė fenomenologija ir natūralizmas“ – pirmąją Honkonge gyvenančio ir dirbančio filosofo Sauliaus Geniušo knygą lietuvių kalba. Joje iš fenomenologinės perspektyvos originaliai plėtojama sudėtinga skausmo samprata.

Filosofinė platforma phi

Filosofinė platforma phi

Šiame pasaulyje viskas yra nuolatiniame kisme: atsinaujina gamta, žiemos speigą pakeisdama pavasario tyrumu, atsinaujina gyvatės oda, atsinaujina partijos, atsinaujina Vilnius, Kopenhaga, Kobanė, ir atsinaujina… leidyklos.

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Prieš skaitant šį veikalą labai svarbu įsigilinti į istorinį jo kontekstą – Alkibijado asmenį, kadangi dialogas remiasi turimomis žiniomis apie Alkibijado psichologiją, įvairius biografijos aspektus.

Atėnų tiranai Kritijas ir Charmidas

Atėnų tiranai Kritijas ir Charmidas

Itin svarbus yra Charmido istorinis kontekstas, ypač tai, kas liečia Charmido ir Kritijo asmenis, kadangi po kelių dešimčių metų po dialoge vaizduojamo veiksmo abu šie veikėjai pataps žiaurios Trisdešimties tiranų oligarchinės valdžios dalimi.

Vertėjos Živilės Pabijutaitės mintys apie Cicerono veikalą „Apie likimą“

Vertėjos Živilės Pabijutaitės mintys apie Cicerono veikalą „Apie likimą“

De fato – didele dalimi neišlikęs veikalas: mūsų dienų nepasiekė jo pradžia ir pabaiga, gausu nutrūkstančių paragrafų. Dėl šios priežasties darbas su šiuo tekstu yra kitoks nei su mums įprastais filosofijos klasikų kūriniais – čia sudėtinga išskirti atskiras struktūrines dalis, numanyti originalų autoriaus sumanymą ar net aiškiai įvardyti ginamą tezę. 

„Tarp vertės ir poveikio“ ištakos

„Tarp vertės ir poveikio“ ištakos

Kalbėdami apie tai, kaip gimė mintis kartu rašyti knygą apie humanitarinių mokslų padėtį Lietuvoje, Kirtiklis ir Gedutis prisiminė 2010 metus. Tuomet, pasirodžius garsios filosofės Marthos Nussbaum knygai Not for Profit: Why Democracy Needs Humanities kilo plačios tarptautinės diskusijos, o daugybė mokslinkų iš viso pasaulio pripažino Nussbaum iškeltas problemas.

Pokalbis su „Kas yra pamišimas?“ vertėju Mantu Davidavičiumi

Pokalbis su „Kas yra pamišimas?“ vertėju Mantu Davidavičiumi

Mantas Davidavičius yra Dariano Leaderio knygos Kas yra pamišimas? vertėjas. Jis pirmą kartą susipažino su Leaderio kūryba, kai sutiko išversti šio mąstytojo knygą į lietuvių kalbą. Paklaustas, kokį įspūdį jam paliko Kas yra pamišimas? ir ar versti ją buvo sunku, Davidavičius nedvejojęs atsako, kad Leaderio knyga pasirodė įdomi, o jos vertimas didelių sunkumų nesukėlė.

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Nerimo sąvoką Kierkegaardas savo lėšomis išleido 1844 metais, birželio 17 dieną Vigilius Haufniensis slapyvardžiu. Haufniensis – lotyniškas Kopenhagos pavadinimas, o vigil – greičiau ne stebėtojas, o sargas, prižiūrėtojas, sargybinis, kuris ne spokso, o saugo. Pradžioje Kierkegaardas buvo numatęs leisti Nerimo sąvoką ir Filosofinius trupinius savo vardu. Tačiau paskutinę minutę Nerimo sąvoką „parašo“ Vigilius Haufniensis. 

Ciceronas „Apie lemtį“

Ciceronas „Apie lemtį“

Cicerono veikalo Apie lemtį vertimo į lietuvių kalbą pasirodymas yra gana netikėtas įvykis Lietuvos kultūroje.  Ilgą laiką Cicerono vardas buvo siejamas su iškilaus oratoriaus ar politinio veikėjo figūra, o į filosofinius jo veikalus buvo žvelgiama su nepasitikėjimu ir įtarumu.