Not a person

Nauja Sauliaus Geniušo knyga Kas yra skausmas?

Jau galima įsigyti Sauliaus Geniušo knygą Kas yra skausmas? Deskriptyvioji psichologija, transcendentalinė fenomenologija ir natūralizmas.

Tai yra pirmoji Honkonge gyvenančio ir dirbančio filosofo knyga lietuvių kalba, kurioje vystoma originali ir aktuali fenomenologinė skausmo samprata.

Pristatant šį, išskirtinę temą nagrinėjantį veikalą, reiktų pradėti nuo to, jog tai yra specifinei filosofijos šakai ištikimas kūrinys. Toji šaka – fenomenologija. Fenomenologijos filosofiją pats autorius S. Geniušas apibrėžia kaip mąstymo stilių, kuriam būdinga visus klausimus transformuoti į prasmių problemas, atmesti bet kokį bandymą minėtąsias prasmes suvesti į lingvistikos lygmenį, teigti, jog nesama jokios patirties be patirties subjekto.

Fenomenologijos pėdsakai šiame veikale itin ryškūs – reikšminės fenomenologijos koncepcijos, siekiant suprasti skausmo esmę, laviruoja tekste. Redukcija, epoché, horizontas, gyvenamasis kūnas, (sąmonės) intencionalumas, grynoji patirtis – šios (ir dar daugiau) sąvokų iškloja Sauliaus Geniušo knygos Kas yra skausmas? pagrindą. Anot autoriaus Sauliaus Geniušo, būtent fenomenologija įgalina platesnį skausmo supratimą, kadangi šioje mąstymo tradicijoje skausmas prilyginamas patirčiai.

Mąstydamas apie šį, kiekvienai gyvai būtybei žinomą bei patirtą jausmą, Saulius Geniušas derina visas įmanomas prieigas prie šio vaizdinio bei į skausmo problemą žvelgia ne tik per biologinę prizmę, bet ir apsvarsto įvairias situacijas, kada skausmas yra patiriamas kardinaliai skirtingai, pateikia medžiagos, įrodančios, jog prie skausmo formuluotės prisideda ir įvairūs sociologiniai, politiniai, kultūriniai kontekstai.

Kas yra skausmas? sudomins ne tik filosofija, ar fenomenologija besidominčius, bet ir bus aktualus visiems, norintiems įsigilinti į skausmo problemą.

Susiję