Not a person

Mediateka

Pamintijimai apie lietuvių kalbos politikos problemas ir perspektyvas su Aira Niauronytė iš kitų knygų

Pamintijimai apie lietuvių kalbos politikos problemas ir perspektyvas su Aira Niauronytė iš kitų knygų

Penktoje laidoje su Aira Niauronytė gilinamės į lietuvių kalbos politikos problemas. Aira kaip redaktorė, literatūrinių projektų vadovė, o aš, kaip filosofinių knygų leidėjas. Dalinamės pamąstymais apie lietuvių kalbos politikos problemas, institucijų poveikį žmonių santykiui su kalba, apie leidėjų misiją ir iš to kylančias praktines problemas. Problemų daug, tad ir pokalbis atviras, improvizuotas.

read more

Sauliaus Geniušo knygos „Kas yra skausmas?“ pristatymas

Monografijoje „Kas yra skausmas?“ plėtojamas skausmo sampratos kompleksiškumas žvelgiant iš fenomenologinės perspektyvos.  Pristatyme apžvelgiamos pagrindinės fenomenologinio ir mokslinio metodo perskyra, kalbama apie fenomenologinio metodo svarbą, skausmo...

1/8 – Nerijus Milerius ir Ruslanas Baranovas

Ruslanas Baranovas kalbina filosofą Nerijų Milerių apie filosofiją, kiną bei jame vaizduojamą prievartą. Tema: Filosofija, kinas ir prievarta Ketvirtadienio flosofija – tai laisvi ir neįpareigojantys pokalbiai apie filosofiją su galimais internetiniais trikdžiais....

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Prieš skaitant šį veikalą labai svarbu įsigilinti į istorinį jo kontekstą – Alkibijado asmenį, kadangi dialogas remiasi turimomis žiniomis apie Alkibijado psichologiją, įvairius biografijos aspektus.

Saulius Geniušas

Saulius Geniušas filosofijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete, o daktaro – New School for Social Research (JAV). Savo daktaro disertacijoje, kuri buvo apdovanota Hanso Jono premija, tyrinėjo Edmundo Husserlio fenomenologinę horizonto koncepciją.

Kęstas Kirtiklis ir Aldis Gedutis: Humanitarika unikaliai susieta su kalba

Gedutis/Kirtiklis: Sunku vienareikšmiškai pasakyti. Kadangi manome, kad krizė yra bent jau pastarojo laiko humanitarų nuolatinė būsena, kad tai reiškinys, kuris visuomet yra su mumis, jos priežastys gerokai susipynusios. Tačiau galima skirti vidines (metodologines ar disciplinines) ir išorines (administracines, politines, ekonomines) humanitarinių mokslų krizes.

„Charmidas“ filosofinis palikimas

Charmidas, tyrinėjantis savęs pažinimą, propaguojantis elgesio, veiksmų refleksiją, padarė didžiulę įtaką daugeliui po Platono kūrusių, šiais laikais vis dar itin aktualių, filosofų idėjoms. Pavyzdžiui, teigiama, jog Aristotelis buvo ypatingai įkvėptas dialoge Charmidas pradėtos formuluoti sielos sampratos. Tą galime įžvelgti jo veikale Apie sielą (De Anima). Charmidas skirtingais aspektais yra pratęsiamas Plotino, šv. Augustino ir kt. filosofinėse teorijose.

XX. a. karai ir XX a. kaip karas (knygos ištrauka)

Janas Patočka yra vienas žymiausių XX a. čekų filosofų. Ši jo esė pasirodė svarbiausiame filosofo darbe „Eretiškos esė apie istorijos filosofiją“. Tekstą iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas.

Kas yra psichozė? (pagal Darianą Leaderį)

Dariano Leaderio knyga Kas yra pamišimas? yra viena iš nedaugelio šiandieną parašytų knygų, kuri kalba apie psichoanalitinę psichozės teoriją bei apie Lakaninės psichoanalizės naudą gydant psichozę.

René Descartes’o veikalo „Sielos aistros“ istorinis ir filosofinis kontekstas

Nuo 1643 metų filosofas René Descartes’as pradėjo dažnai susirašinėti su Čekijos (Bohemijos) princese Elžbieta. Laiškuose aptinkami svarstymai apie moralę, emocijas bei etiką galiausiai buvo surinkti, perrašyti, idant turinį suprastų ne tik princesė Elžbieta, bet ir platesnis skaitytojų ratas.

Pierre-Félix Guattari

Pierre-Félix Guattari (1930-1992) – prancūzų psichiatras, mąstytojas, prieš psichiatriją nukreipto judėjimo 1960-70 m. lyderis, kovojęs prieš nusistovėjusias ideologija ir praktikas psichoanalizėje, filosofijoje ir sociologijoje.