Not a person

Mediateka

Antanas Gailius

Antanas Gailius

Antanas Gailius – poetas, vertėjas. 1973 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo „Minties“, „Vagos“, „Vyturio“ leidyklose. Leidyklos „Amžius“ steigėjas.

read more

Vilius Bartninkas

Vilius Bartninkas save vadina „žmogumi, kuris bando išgyventi iš Platono“, tai įrodo ir filosofo-klasiko darbai. Vilius Bartninkas Vilniaus universitete įgijo bakalauro laipsnį, jo tezė apie Platono „Valstybininką“ yra pripažinta pavyzdine, Kembridžo universitete, parašydamas disertaciją apie pilietinės religijos situaciją viename iš Pseudo-Platono veikalų, pabaigė magistro studijas (su pagyrimu) bei apgynė daktaro disertaciją, kurioje nagrinėjo įvairias aliuzijas į graikų dievus bei pilietinės religijos pasitelkimą vėlesniuosiuose Platono tekstuose.

Jan Patočka. Platonas ir Europa (ištrauka)

Tai, ką ruošiuosi šiandien pasakyti, iš tikrųjų nėra paskaita. Tai įvadas į bendruosius orientavimosi šiandienos pasaulyje klausimus, – bandymas, po kurio galėtų būti ir kitas, jeigu jus tai sudomintų. Džiaugčiausi, jeigu dirbtume palaikydami vieni kitus, tai reiškia, klausdami ir prieštaraudami, tad prašau jus, kad mano dėstymo nelaikytumėte kažkuo jau paruoštu ir užbaigtu, o veikiau bičiulišku pokalbiu.

René Descartes’o „Sielos aistrų“ filosofinis palikimas

René Descartes‘o filosofija buvo itin mokslinė savais metodais. Filosofas nemėgo scholastinio mąstymo būdo dėl jo netikslumo. Neturėdamas jokių filosofavimo metodo atspirties taškų, René Descartes‘as, ieškodamas naujų principų, kurie būtų sudaryti iš griežtų mąstymo taisyklių, išskyrė keturis punktus, padedančius tai atlikti kuo nuosekliau.

Nerijaus Mileriaus monografija „Žiūrėti į žiūrintįjį“

Kalbant apie prievartos vaizdavimą medijose dažniausiai užimama viena iš dviejų pozicijų: arba siekiama prievartą uždrausti, arba ji yra eksponuojama nekritiškai. Vertybinio prievartos fenomeno vertinimo netrūksta, tačiau pasigendama gilesnių apmąstymų šia tema.

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas – Kaune gimęs Vytauto Didžiojo filosofijos profesorius, filosofinių knygų leidėjas bei vertėjas. Filosofo mokslinių tyrimų sritys yra šiuolaikinė etika, 19-20 a. filosofija, Emmanuelio Levino, Søreno Kierkegaardo, René Descartes’o tekstai.

Istorijos apie matcha lates ir pirmų knygų leidybą su Emilija iš Raštinės

Trečias epizodas. Emilija iš „Raštinės“ bando paaiškinti matcha lačių rinką, dalinasi pirmos knygos leidybos džiaugsmais ir vargais, darbu raštinėje. Kalbina Tomas iš „Phi“.

Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP2

Antroje laidoje toliau vaikštome po Sokrato teismo prieangį klausdami, o kaip galėtų šiandien atrodyti Sokrato teismas? Kuo skiriasi filosofas nuo sofisto?

Pierre-Félix Guattari

Pierre-Félix Guattari (1930-1992) – prancūzų psichiatras, mąstytojas, prieš psichiatriją nukreipto judėjimo 1960-70 m. lyderis, kovojęs prieš nusistovėjusias ideologija ir praktikas psichoanalizėje, filosofijoje ir sociologijoje.

Immanuelio Kanto „Grynojo proto kritika“ 1/4

Kviečiame klausytis dr. Ruslano Baranovo rengtos keturių laidų serijos skirtos Immanuelio Kanto veikalui „Grynojo proto kritika“. Pirmojoje laidoje pristatomos pagrindinės GPK temos.

Franz Rosenzweig. Išganymo žvaigždė (ištrauka)

Nuo mirties, nuo mirties baimės prasideda visas Visatos pažinimas. Nusimesti šios žemės gyventojo baugulį, išrauti nuodingąjį mirties geluonį, atimti iš Hado maro dvelksmą, – tokia yra filosofijos užmačia. Visi mirtingieji gyvena su šia mirties baime, kiekvienas naujas gimimas gausina ją nauja dingstimi, nes gausina mirtingųjų skaičių. Nenuilstančios žemės įsčios be perstojo gimdo vis ką naują, ir kiekvienas jų pasmerktas mirti, kiekvienas su baime ir drebuliu laukia savo kelio į tamsybes dienos.