Not a person

Media

Konceptų reikšmė filosofiniame mąstyme

Kas yra filosofija? publikuota 1991 metais, praėjus ilgiems metams po paskutinio Deleuze’o ir Guattari kartu rašyto veikalo. Atsakydami į veikalo pavadinime iškeltą klausimą, autoriai siekia įvardyti filosofijos santykį su mokslu ir menu. Anot jų, visi trys mąstymo modusai yra lygiaverčiai ir nepavaldūs vienas kitam.

Trys nauji kūriniai mažiesiems mąstytojams

Skubame pranešti, jog pagaliau išsipildė mūsų mažas noras ir toliau galime tęsti Mažųjų Platonų istoriją, leisdami aštuntąją, devintąją ir dešimtąją šios serijos knygeles!

Søren Kierkegaard

Sørenas Kierkegaardas gimė 1813 metais gegužės 5 dieną Kopenhagoje, turtingoje Ane’os Sørensdatter Lund Kierkegaard (1768–1834) ir prekybininko Michaelio Pederseno Kierkegaardo (1756–1838) šeimoje.

Søreno Kierkegaard knygos „Nerimo sąvoka“ pristatymas

Søreno Kierkegaardo veikalo Nerimo sąvoka pristatymas Paviljono knygų savaitgalyje.  Diskusijoje dalyvauja: Ieva Tomaševičiūtė – veikalo Nerimo sąvoka vertėja; VU semiotikos studijų magistrantė; Tomas Šinkūnas – Nerimo sąvoka įvado autorius, Phi knygos...

Vijolė Valinskaitė: Dariano Leaderio požiūris į psichikos sutrikimą ir į XXI a. psichiatriją

Kiekvieną psichinio sutrikimo analizę Leaderis pradeda kvestionuodamas nūdienos psichiatrų taikomų gydymo metodų efektyvumą. Jis pažymi, kad jiems nerūpi paciento patirtys – diagnozės yra priskiriamos, remiantis aiškiai matomais simptomais, neklausiant, kokią reikšmę jie turi asmens gyvenime. Tokia praktika nestebina, atsižvelgiant į tai, kad šiandieną psichiatras vienam pacientui vidutiniškai per metus skiria pusantros valandos.

Istorinis ir filosofinis „Metafizinių apmąstymų“ kontekstas

Apmąstymai apie pirmąją filosofiją, kuriuose įrodomas Dievo buvimas ir sielos nemirtingumas (dažnai vadinami Metafiziniais apmąstymais, Metafizinėmis meditacijomis arba tiesiog Apmąstymais ar Meditacijomis) turbūt yra viena reikšmingiausių filosofinių knygų Vakarų kultūrinėje tradicijoje.

Aldis Gedutis

Aldis Gedutis – filosofijos profesorius, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vyriausias mokslo darbuotojas, interesų kryptys – socialinių ir humanitarinių mokslų filosofija, miesto studijos, kritinė kartografija.

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Nerimo sąvoką Kierkegaardas savo lėšomis išleido 1844 metais, birželio 17 dieną Vigilius Haufniensis slapyvardžiu. Haufniensis – lotyniškas Kopenhagos pavadinimas, o vigil – greičiau ne stebėtojas, o sargas, prižiūrėtojas, sargybinis, kuris ne spokso, o saugo. Pradžioje Kierkegaardas buvo numatęs leisti Nerimo sąvoką ir Filosofinius trupinius savo vardu. Tačiau paskutinę minutę Nerimo sąvoką „parašo“ Vigilius Haufniensis. 

Iš naujo atgimstančios Anne Conway idėjos

Visiems gerai žinomoje Umberto Eco knygoje Rožės vardas pasakojama istorija apie tai, kaip vienuoliai sunaikina paskutinę Aristotelio veikalo apie komedijas kopiją, nes ši neatitinka krikščioniškojo komedijos vertinimo. Dabar įsivaizduokite, kad taip iš tikrųjų ir įvyko. Ką galėtume pasakyti apie tokio veikalo įtaką Vakarų filosofijos tradicijai?

Baruch Spinoza

Baruch (Benediktas de) Spinoza (1632–1677) – vienas svarbiausių ir neabejotinai radikaliausias ankstyvosios modernybės filosofų. Jo idėjose susitinka dekartiškoji metafizika bei epistemologija ir antikinio stoicizmo, Hobbeso filosofijos bei viduramžių žydiškojo racionalizmo elementai, drauge suformuodami itin originalią sistemą.

Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP1

Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP1

Pirmoje laidoje siūlome mintimis pasivaikščioti po Sokrato teismo proceso prieangį, pažvelgti į istorinį, filosofinį teismo kontekstą iš šiandieninio, ironiško, galbūt net ciniško žmogaus perspektyvos. Laidoje iš naujo keliami klausimai apie Sokrato teismo prasmingumą, teisingumą ir galbūt net tiesą ir bergždžias jos paieškas.

read more