Not a person

Mediateka

3/8 – Kęstas Kirtiklis ir Aldis Gedutis

Aldis Gedutis yra vienas nedaugelio humanitarų dvasios tyrinėjimams naudojantis kiekybinius metodus. Kęsto Kirtiklio moksliniai interesai – socialinių mokslų filosofija, komunikacijos tyrimų metodologija, komunikacijos ir medijų filosofija. Iš kolegų filosofų jis...

Spinozos politinė mintis ir įtaka filosofijos raidai

Spinozos kaip politikos mąstytojo reikšmę tempo jo kaip racionaliojo metafiziko šlovė. Ir vis tik nereikėtų abejoti politinių Spinozos tekstų reikšme filosofijos ir politinės minties istorijai.

Plačiau apie Søreno Kierkegaardo „Nerimo sąvoka“

Nerimo sąvoką Kierkegaardas savo lėšomis išleido 1844 metais, birželio 17 dieną Vigilius Haufniensis slapyvardžiu. Haufniensis – lotyniškas Kopenhagos pavadinimas, o vigil – greičiau ne stebėtojas, o sargas, prižiūrėtojas, sargybinis, kuris ne spokso, o saugo. Pradžioje Kierkegaardas buvo numatęs leisti Nerimo sąvoką ir Filosofinius trupinius savo vardu. Tačiau paskutinę minutę Nerimo sąvoką „parašo“ Vigilius Haufniensis. 

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė – filosofė ir vertėja. Šiuo metu Daina Habdankaitė yra VU doktorantė, jos disertacijos tema – Ateities ontologijos šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux. Moksliniai interesai apima 20 a. prancūzų filosofiją, spekuliatyvųjį realizmą, naujuosius materializmus.

Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP3

Trečioje laidoje iš Sokrato teismo prieangio pereisime į prieškambarį bandydami toliau, per Sokrato asmenį, pasipiktinimą juo, bet ir to meto papročius, kultūrinį kontekstą suprasti kodėl visgi Atėnų piliečių jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Cicerono knygos „Apie lemtį“ pristatymas

I dalis. Cicerono veikalų Apie lemtį bei Prieš korupciją: kalbos prieš Verį pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Diskusijoje dalyvauja: Paulius Garbačiauskas – vertėjas, filologas, klasikinių kalbų specialistas; Živilė Pabijutaitė – filosofė, Apie lemtį vertėja,...

Istorijos apie matcha lates ir pirmų knygų leidybą su Emilija iš Raštinės

Trečias epizodas. Emilija iš „Raštinės“ bando paaiškinti matcha lačių rinką, dalinasi pirmos knygos leidybos džiaugsmais ir vargais, darbu raštinėje. Kalbina Tomas iš „Phi“.

Roland Breeur’s „L. I. S.: Lies – Imposture – Stupidity“: historical and philosophical background

L. I. S.: Lies – Imposture – Stupidity draws its inspiration and heavily relies on both discourse of phenomenology and the philosophical concept of truth, keeping in mind wide range of its components: i. e. the antithesis – lie, the phenomenon of imposture, where all the ties with the truth are cut off, its degeneration in post-truth conditions, etc.

Alius Jaskelevičius

Alius Jaskelevičius – filologas, vertėjas, Vilniaus universiteto dėstytojas-asistentas Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institute.
Alius Jaskelevičius yra įgavęs bakalauro, magistro bei daktaro laipsnius Vilniaus universitete. 2020 m. apgynė daktaro disertaciją Panhelėninio tapatumo konstravimas klasikiniame graikų istoriniame diskurse.

Sauliaus Geniušo knygos „Kas yra skausmas?“ pristatymas

Monografijoje „Kas yra skausmas?“ plėtojamas skausmo sampratos kompleksiškumas žvelgiant iš fenomenologinės perspektyvos.  Pristatyme apžvelgiamos pagrindinės fenomenologinio ir mokslinio metodo perskyra, kalbama apie fenomenologinio metodo svarbą, skausmo...
Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP1

Aurimas Šimeliūnas. Sokrato teismas. EP1

Pirmoje laidoje siūlome mintimis pasivaikščioti po Sokrato teismo proceso prieangį, pažvelgti į istorinį, filosofinį teismo kontekstą iš šiandieninio, ironiško, galbūt net ciniško žmogaus perspektyvos. Laidoje iš naujo keliami klausimai apie Sokrato teismo prasmingumą, teisingumą ir galbūt net tiesą ir bergždžias jos paieškas.

read more