Not a person

Vertėja Živilė Pabijutaitė

Živilė Pabijutaitė – Kaune gimusi filosofė, vertėja, baigusi filosofijos ir klasikinės filologijos studijas. Ž. Pabijutaitė 2021 m. apgynė savo filosofijos krypties daktaro disertaciją Klasikiniai ir šiuolaikiniai nedeterministinės temporalinės logikos modeliai: semantinio kompatibilizmo pranašumas, kurioje tyrė Aristotelio jūrų mūšio paradokso interpretacijas iš šiuolaikinės logikos perspektyvos. Šiuo metu Živilė Pabijutaitė yra Vilniaus universiteto Filosofijos instituto jaunesnioji asistentė bei Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto lektorė, priklauso įvairioms mokslinėms draugijoms, tarp kurių – Klasikų asociacija, Lietuvos filosofų draugija, Society for Medieval Logic and Metaphysics.

Mokslinių interesų laukas Aristotelio logika ir metafizika, jų recepcija viduramžiais ir šiandien, įvairios neklasikinės logikos atmainos. Šių sričių filosofinius tyrimus nuo studijų pradžios Živilė Pabijutaitė derina su klasikinių tekstų vertimais iš lotynų kalbos publikuotų vertimų sąraše greta Cicerono yra tokie autoriai kaip Boecijus, Abeliaras, Buridanas, Lavenhamas, Luisas de Molina ir kt. Cicerono De divinatione yra antras tokios apimties atliktas vertimas iš lotynų kalbos (pirmasis Cicerono De fato).

Živilė Pabijutaitė taip pat užsiima įvairia mokslo populiarinimo bei edukacine veikla. Ž. Pabijutaitė paskaitų cikle Aristotelio logika ir etika vyresniųjų klasių (7-12) moksleiviams kalbėjo šiomis temomis: Aristotelio dorybių etika ir šiuolaikinės etinės dilemos, Kuo Aristotelio silogizmo teorija aktuali ir šiandien?; skaitė viešą paskaitą Žydiškieji svarstymai viduramžiais: Saliamonas ibn Gabirolis ir jo Fons vitae VU ARKSI, šia tema taip pat pateikė straipsnį bei fragmento vertimą iš lotynų kalbos. Živilė Pabijutaitė taip pat yra tokių projektų kaip Lietuvos mitofilosofinio diskurso tyrimas, Tradicinės modalumų logikos tyrimas pasitelkiant šiuolaikines logikos teorijas ir informacines technologijas, Politinės LDK filosofijos tyrimai: Jono Kormano 1684 m. paskaitų transkripcija ir komentarai vykdytoja.

Vertimai