Not a person

Planuojame išleisti

Jan Patočka
PLATONAS IR EUROPA

Jean-Paul Sartre
ĮSIVAIZDUOJAMYBĖ

Michel Foucault
DISCIPLINUOTI IR BAUSTI
Atnaujintas leidimas

Nerijus Milerius
KASDIENYBĖ: TARP MONOTONIJOS IR MAIŠTO