Not a person

Planuojame išleisti

Franz Rosenzweig
IŠGANYMO ŽVAIGŽDĖ

Jean-Paul Sartre
ĮSIVAIZDUOJAMYBĖ

Michel Foucault
DISCIPLINUOTI IR BAUSTI
Atnaujintas leidimas

Mark Fisher
KEISTYBĖ IR KEISTUMA

Jan Patočka
PLATONAS IR EUROPA

Vinciane Despret
KĄ PASAKYTŲ GYVŪNAI JEIGU UŽDUOTUME JIEMS TINKAMUS KLAUSIMUS

Nerijus Milerius
KASDIENYBĖ: TARP MONOTONIJOS IR MAIŠTO

Nigel Warburton
TRUMPA FILOSOFIJOS ISTORIJA