Mažieji Platonai

Lietuviškai prakalbintos Les Pétits Platons leidyklos knygelės – tai iliustruotų
istorijų apie filosofus serija vaikams ir ne vaikams. Vaizduotę žadinantys
pasakojimai, sukurti bendradarbiaujant prancūzų filosofams akademikams ir
originaliems iliustratoriams.

Frédéric Morlot
ALBERTO ENŠTEINO NUŠVITIMAI

Marion Muller-Colard
HANA ARENT IR JOS MAŽASIS TEATRAS

Yan Marchand
SOKRATAS – PREZIDENTAS!

Marion Muller-Colard
PROFESORIUS FROIDAS KALBASI SU ŽUVIMIS

Yan Marchand
MARTINO HEIDEGERIO TARAKONAS

Jean Paul Mongin
PIKTASIS PONO DEKARTO GENIJUS