Not a person

Klasikinė filosofija

Serija, skirta pamatiniams Vakarų filosofijos tekstams. Nors su britų
filosofo ir matematiko Alfredo N. Whiteheado ištara, kad visa filosofija yra
komentaras Platono paraštėse, ir galima ginčytis, tačiau nekyla abejonių,
kad Senovės Graikijoje ir Romoje užgimusios idėjos aktualiai ataidi iki pat
mūsų dienų.

Ciceronas
APIE LEMTĮ

Ciceronas
APIE PRANAŠAVIMĄ I KNYGA

Platonas
ALKIBIJADAS

Platonas
CHARMIDAS

Platonas
IJONAS