Not a person
Antanas Gailius

Antanas Gailius

Antanas Gailius – poetas, vertėjas. 1973 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo „Minties“, „Vagos“, „Vyturio“ leidyklose. Leidyklos „Amžius“ steigėjas.

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas – 1947 m. gimęs poetas, rašytojas, vertėjas. Grybauskas iš čekų kalbos išvertė penkis Milano Kunderos romanus bei Václavo Havelo esė, iš lenkų – Česlovo Milošo „Pavergtas protas“, „Pameistrys“, „Ulro žemė“. Autorius taip pat verčia ir iš ukrainiečių, slovakų bei vokiečių kalbų.

Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius – filosofas ir politikos mokslų daktaras, VDU Filosofijos katedros vedėjas, filosofijos mokytojas Šiaurės Licėjuje. Vytauto Didžiojo universitete dėsto(-ė) tokius kursus kaip ekosofiją, biopolitikos teorijas, filosofijos istoriją kaip filosofinę problemą. Mokslinių tyrimų sritys: ekofilosofija, biopolitikos teorijos.

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas – Kaune gimęs Vytauto Didžiojo filosofijos profesorius, filosofinių knygų leidėjas bei vertėjas. Filosofo mokslinių tyrimų sritys yra šiuolaikinė etika, 19-20 a. filosofija, Emmanuelio Levino, Søreno Kierkegaardo, René Descartes’o tekstai.

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė – filosofė ir vertėja. Šiuo metu Daina Habdankaitė yra VU doktorantė, jos disertacijos tema – Ateities ontologijos šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux. Moksliniai interesai apima 20 a. prancūzų filosofiją, spekuliatyvųjį realizmą, naujuosius materializmus.

Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė – filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto docentė, dėsto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. Mokslinių interesų sritys: naratologija, semiotika, šiuolaikinė teorija, poststruktūralizmas, fenomenologinė filosofija, šiuolaikinė prancūzų filosofija.

Ieva Tomaševičiūtė

Ieva Tomaševičiūtė

Ieva Tomaševičiūtė – skandinavistė, vertėja, gimusi Vilniuje. Mokslinių interesų laukas – Skandinavijos šalių kinas ir šiuolaikinė literatūra, kultūros filosofija, semiotika, fenomenologija, reikšmės problema.

Linas Rybelis

Linas Rybelis

Linas Rybelis – Vilniuje gimęs vertėjas, verčiantis eseistiką, filosofiją, poeziją, dramą, prozą iš anglų, graikų, ispanų, italų, hebrajų, latvių, lenkų, nyderlandų, portugalų, rumunų, prancūzų, rusų, vokiečių (ir dar daugiau) kalbų.

Laurynas Adomaitis

Laurynas Adomaitis

Laurynas Adomaitis – filosofijos mokslų daktaras, vertėjas, daugybės kultūrinių ir mokslinių publikacijų autorius, o šiuo metu – dirbtinio intelekto, dirbtinio intelekto etikos bei kibernetinio saugumo tyrėjas. Lauryno Adomaičio moksliniai-filosofiniai interesai yra itin platūs. Keli iš jų – Naujųjų amžių filosofija, metafizika, R. Descartes’o, B. Spinozos, G. Leibnizo filosofija.

Živilė Pabijutaitė

Živilė Pabijutaitė

Živilė Pabijutaitė – Kaune gimusi filosofė, vertėja, baigusi filosofijos ir klasikinės filologijos studijas. Ž. Pabijutaitė 2021 m. apgynė savo filosofijos krypties daktaro disertaciją Klasikiniai ir šiuolaikiniai nedeterministinės temporalinės logikos modeliai: semantinio kompatibilizmo pranašumas, kurioje tyrė Aristotelio jūrų mūšio paradokso interpretacijas iš šiuolaikinės logikos perspektyvos.

Alius Jaskelevičius

Alius Jaskelevičius

Alius Jaskelevičius – filologas, vertėjas, Vilniaus universiteto dėstytojas-asistentas Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institute.
Alius Jaskelevičius yra įgavęs bakalauro, magistro bei daktaro laipsnius Vilniaus universitete. 2020 m. apgynė daktaro disertaciją Panhelėninio tapatumo konstravimas klasikiniame graikų istoriniame diskurse.

Vilius Bartninkas

Vilius Bartninkas

Vilius Bartninkas save vadina „žmogumi, kuris bando išgyventi iš Platono“, tai įrodo ir filosofo-klasiko darbai. Vilius Bartninkas Vilniaus universitete įgijo bakalauro laipsnį, jo tezė apie Platono „Valstybininką“ yra pripažinta pavyzdine, Kembridžo universitete, parašydamas disertaciją apie pilietinės religijos situaciją viename iš Pseudo-Platono veikalų, pabaigė magistro studijas (su pagyrimu) bei apgynė daktaro disertaciją, kurioje nagrinėjo įvairias aliuzijas į graikų dievus bei pilietinės religijos pasitelkimą vėlesniuosiuose Platono tekstuose.