Not a person

Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė – filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto docentė, dėsto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. Mokslinių interesų sritys: naratologija, semiotika, šiuolaikinė teorija, poststruktūralizmas, fenomenologinė filosofija, šiuolaikinė prancūzų filosofija. VU dėstomi kursai: Naratologija: literatūra, kinas reklama; kino teorijos; klasikinė ir modernioji teksto kritika, semiotinė tekstų analizė, ideologijos analizė.

1997 m. Nijolė Keršytė baigė Vilniaus universiteto filologijos fakultetą, literatūros teorijos specialybę. 2002 m. apgynė literatūlogijos krypties daktaro disertaciją Intersubjektiniai santykiai literatūriniame diskurse.

Nijolė Keršytė yra parašiusi knygą Pasakojimo pramanai bei daug straipsnių įvairiuose moksliniuose žurnaluose (Logos, Žmogus ir žodis, Athena), keli iš jų – Santykio su kitu negalimybė J. Derrida dekonstrukcionizme, Intersubjektyviniai santykiai E. Levino filosofijoje, Išprovokuota atsakomybė ir t. t.

Tarp N. Keršytės išverstų knygų yra Gerard’o Dessons Poetikos įvadas, Jacques Derrida Apie gramatologiją, Maurice‘o Merleau-Ponty Suvokimo fenomenologija, o taip pat įvairių prancūzų filosofų straipsniai bei tekstų ištraukos.

Vertimai