Not a person

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas – 1947 m. gimęs poetas, rašytojas, vertėjas. Grybauskas iš čekų kalbos išvertė penkis Milano Kunderos romanus bei Václavo Havelo esė, iš lenkų – Česlovo Milošo „Pavergtas protas“, „Pameistrys“, „Ulro žemė“. Autorius taip pat verčia ir iš ukrainiečių, slovakų bei vokiečių kalbų.

Pagrindinės poezijos temos – tarybinės aplinkos svetimumas, egzistencijos prasmė. Parašė esė tradicinės ir šiuolaikinės mitologizacijos temomis, straipsnių čekų spaudoje apie T.Venclovą, L. Karsaviną, A.Maceiną ir kitus

Susiję knygos