Not a person

Alius Jaskelevičius

Alius Jaskelevičius – filologas, vertėjas, Vilniaus universiteto dėstytojas-asistentas Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institute. A. Jaskelevičius yra įgavęs bakalauro, magistro bei daktaro laipsnius Vilniaus universitete. 2020 m. apgynė daktaro disertaciją Panhelėninio tapatumo konstravimas klasikiniame graikų istoriniame diskurse.

Alius Jaskelevičius taip per yra publikavęs daug monografijų, mokslinių straipsnių įvairiuose akademiniuose žurnaluose, kartu su Audrone Kučinskiene Vilniaus universiteto metraštyje parašė tekstą Profesoriaus Jono Dumčiaus palikimas: nuo rankraščių iki skaitmeninės duomenų bazės, žurnale Literatūra publikavo straipsnus Daimonologija Apulėjaus veikale De deo Socratis, Xenophon‘s Political Philosophy: A Project for the Whole Greece, Kaip tampama graiku, arba apie panhelenizmą Ksenofonto Anabasyje.

Iš senosios graikų kalbos Alius Jaskelevičius yra išvertęs Ksenofonto Sokrato gynimasis teisme, Hijeronas, Platono Taegas arba apie išmintį, Alkibijadas II bei iš lotynų kalbos Apulėjaus Apie Sokrato dievą

Vertimai