Not a person

Ieva Tomaševičiūtė

Ieva Tomaševičiūtė – skandinavistė, vertėja, gimusi Vilniuje. Mokslinių interesų laukas – Skandinavijos šalių kinas ir šiuolaikinė literatūra, kultūros filosofija, semiotika, fenomenologija, reikšmės problema.

Ieva Tomaševičiūtė 2019 m. baigė Skandinavistikos (danų k.) bakalauro studijas Vilniaus universitete, apsigynė bakalauro darbą, tema Vaizdinys-laikas Roy‘aus Andersson’o filme „Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“. Kaip absurdas įgyja prasmę? Po metų, 2020-aisiais, debiutavo su Søreno Kierkegaardo Nerimo sąvokos vertimu.

Ieva Vilniaus universitete yra baigusi semiotikos magistrą, magistro darbe nagrinėjo desemantizacijos ir resemantizacijos problemas kasdienybėje.

Vertimai