Not a person

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė – filosofė ir vertėja. Šiuo metu Daina Habdankaitė yra VU doktorantė, jos disertacijos tema – Ateities ontologijos šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux. Moksliniai interesai apima 20 a. prancūzų filosofiją, spekuliatyvųjį realizmą, naujuosius materializmus.

2014 metais Daina Habdankaitė VU įgavo bakalauro laipsnį, 2016 m. baigė magistro studijas Magna cum laude diplomu. Studijų metu kurį laiką praleido Jean Moulin Lyon 3 universitete Lione, Prancūzijoje.

Daina Habdankaitė taip pat užsiima įvairiomis kitomis mokslinėmis veiklomis. 2018 metais filosofė tapo MTEP projekto The Future of Humanity: New Scenarios of Imagination jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2017 m. – Lietuvos filosofų draugijos sekretore.

Daina Habdankaitė taip pat yra išvertusi Mažųjų Platonų serijos filosofines knygeles vaikams (Alberto Einšteino nušvitimai, Hana Arent ir mažasis teatras, Sokratas – prezidentas!, Martino Haidegerio tarakonas, Profesorius Froidas kalbasi su žuvimis bei Dieviškojo Sokrato mirtis), Jurgio Baltrušaičio Anamorfozes bei įvairių filosofų tekstų ištraukų –  Jacques’o Derrida, Catherine Malabou, Gastono Bachelard’o, Emil Cioran, Jean-Luc Marion, Andre Comte-Sponville ir daugelo kitų.

Filosofė taip pat skaitė pranešimus įvairiuose Europos miestuose (tokiuose kaip Kembridžas, Turinas, Wuppertal, Vilnius) tokiomis temomis kaip Three lessons of Bergson‘s creative evolution in the wake of thanshuman evolution, Transcendentalinis subjektas: sukurti žmogų iš naujo, Šmėkšliškas Derrida laikas Kieferio tapyboje, Facing the Real of A-Venir: Three Ways to Slay the Dragon of Representation.

Vertimai