Not a person

Vilius Bartninkas

Vilius Bartninkas – klasikos mokslų daktaras, dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute klasikines politines teorijas (Antikos politinę filosofiją pirmo kurso studentams).  

Vilius Bartninkas save vadina „žmogumi, kuris bando išgyventi iš Platono“, tai įrodo ir filosofo-klasiko mokslinės veiklos turinys. Vilius Bartninkas Vilniaus universitete įgijo bakalauro laipsnį, jo tezė apie Platono Valstybininką yra pripažinta pavyzdine, Kembridžo universitete, parašydamas disertaciją apie pilietinės religijos situaciją viename iš Pseudo-Platono veikalų, pabaigė magistro studijas (su pagyrimu) bei apgynė daktaro disertaciją, kurioje nagrinėjo įvairias aliuzijas į graikų dievus bei pilietinės religijos pasitelkimą vėlesniuosiuose Platono tekstuose.  

Viliaus Bartninko pagrindiniai moksliniai interesai – antikinė politinė filosofija, senosios akademijos santykis su kosmologija ir teologija, mitologija, senovės karo menas, religijų istorija, politinė teologija, Platono, Aristotelio ir Senosios akademijos tekstai.  

Į lietuvių kalbą V. Bartninkas taip pat yra išvertęs Platono veikalą Lisidas, arba Apie draugystę bei H. Arendt Eichmanas Jeruzalėje: ataskaita apie blogio banalumą, Naujojo Židinio-Aidų žurnale publikavo knygą-interviu ciklą su lietuvių rašytoju Petru Dirgėla, yra išleidęs daug straipsnių įvairiuose moksliniuose žurnaluose („Kas yra antikinis politinis mąstymas žurnale Problemos,Drama ir politika Atlantidos pasakojime žurnale Literatūra).  

Vertimai