Not a person

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas – Kaune gimęs Vytauto Didžiojo filosofijos profesorius, filosofinių knygų leidėjas bei vertėjas. Filosofo mokslinių tyrimų sritys yra šiuolaikinė etika, 19-20 a. filosofija, Emmanuelio Levino, Søreno Kierkegaardo, René Descartes’o tekstai.

Viktoras Bachmetjevas filosofijos bakalauro laipsnį įgavo Vytauto Didžiojo universitete, jame taip pat apsigynė savo daktaro disertaciją, kurioje tyrinėjo etikos ir ironijos santykį danų filosofo Søreno Kierkegaardo filosofinėje kūryboje. Magistro studijas filosofas pabaigė Katalikiškajame Liuveno universitete Belgijoje.

2018 metais Viktoras Bachmetjevas tapo Emmanuelio Levino centro (LSMU padalinio, kurio tikslas – tirti ir skleisti Kaune gimusio pasaulinio garso filosofo Emanuelio Levino (1906-1995) filosofinį, intelektualinį ir kultūrinį palikimą) steigėju.

Viktoras Bachmetjevas teigia, jog knygos yra jo darbo įrankis tiesiogine ta žodžio prasme. Per kelerius metus Viktoras Bachmetjevas išvertė tokius filosofinius veikalus kaip Davido Graeberio Anarchistinės antropologijos fragmentai, Harry G. Frankfurto Apie šūdmalą, Timothy Snyderio Apie tironiją, Emmanuelio Levino Laikas ir Kitas bei įkūrė filosofinių knygų leidyklą Hubris.

Viktoras Bachmetjevas taip pat dirbo ir už akademijos ribų: buvo Lietuvos kultūros ministrės patarėju, darbavosi reklamos srityje.

Vertimai