Not a person

Nauja filosofinė platforma phi

Sveikiname! Jūs vieni pirmųjų apsilankėte naujoje filosofinėje platformoje phi! 

Šiame pasaulyje viskas yra nuolatiniame kisme: atsinaujina gamta, žiemos speigą pakeisdama pavasario tyrumu, atsinaujina gyvatės oda, atsinaujina partijos, atsinaujina Vilnius, Kopenhaga, Kobanė, ir atsinaujina… leidyklos.

Džiugiai pranešame, jog mes, leidykla „Jonas ir Jokūbas“, tampame „Phi (Φ) knygos“. Φ raidė turi daug veidų. Tai ir bangų funkcijos kvantinėje mechanikoje, ir aukso pjūvis matematikoje. „Phi knygas“ kaip filosofijos ir filosofinę leidyklą lydintis feniksas atspindi filosofijos lemtį – nuolat atgimti iš savo pelenų. 

Kartu su kintančiu pavadinimu plečiame ir savų veiklų spektrą. Greta knygų leidybos, pradėjome aktyviai organizuoti diskusijas, paskaitas, vertimo seminarus, kurti tinklalaides bei video turinį.

„Jonas ir Jokūbas“

Galime pasidžiaugti, kad per penkis metus kartu su jūsų, o kartu ir Lietuvos Kultūros Tarybos, Prancūzų instituto, Danų, Nyderlandų, Geros valios fondo išleidome per 20 knygų.

Pirmiausia, jauniesiems mąstytojams pasiūlėme iliustruotus, įtraukiančius pasakojimus filosofinėmis temomis. Tai Dainos Habdankaitės verstos knygutės apie Descartesʼo nepajudinamą žinojimą, apie Heideggerio filosofiją, Freudʼo psichoanalitinį metodą ir traumą, bet taip pat apie propagandą, principų laikymąsi ar netgi mirtį. Šiems metams ruošiame ir tris papildomas knygas: apie Kierkegaardo undinėlę, meilę (Sokrato Puotos motyvais) ir Nietszchės filosofiją!

Klasikinėje filosofijoje irgi pasistūmėjome. Išleidome Viliaus Bartninko verstą Platono Alkibijadą ir Aliaus Jaskelevičiaus Charmidą ir Živilės Pabijutaitės verstą Cicerono veikalą Apie lemtį. Šiuo metu rengiame dar po vieną Platono ir Cicerono veikalą.

Pasistūmėjome ir moderniojoje filosofijoje. Perleidome ir jau spėjome parduoti Rene Descartesʼo Samprotavimas apie metodą. Išleidome Lauryno Adomaičio verstą 660 psl turintį politinės filosofijos „blockbusterį“ – Spinozos Teologinį–politinįtraktatą. Vieni pirmųjų Europoje išvertėme ir Lietuvos skaitytojui pasiūlėme mažai kam žinomos, bet nemažiau svarbios negu Descartesʼas filosofės Anne Conway veikalą Seniausios ir naujausios filosofijos pradai. Toliau planuojame iš naujo išversti ir išleisti Descartesʼo Samprotavimą apie metodą, Metafizinius apmąstymus prie kurių pridėsime Descartesʼo gautus laiškus ir atsakymus. 

Visai neseniai sugebėjome pabaigti keturis metus trukusį projektą – Søreno Kierkegaardo Nerimo sąvoką kurią išvertė Ieva Tomaševičiūtė. Nemažai laiko investavome į viršelio dizainą dėl kurio sulaukiame nemažai laiškų.

Didžiuojamės šiuolaikinės filosofijos paskyra, ypač Nijolės Keršytės ir Dainos Habdankaitės verstu Gillesʼio Deleuzeʼo ir Félixo Guattari veikalu Kas yra filosofija?.

Turėjome garbės dirbti ir su Lietuvos filosofais Nerijum Milerium, kuris patikėjo mums savo studiją apie metakiną ir prievartą Žiūrėti į žiūrintįjį, Kęstu Kirtikliu ir Aldžiu Gedučiu, kurie išleido kone pirmą visą apimantį ir išsamų tyrimą apie humanitarinių mokslų problemas, keliantį klausimus apie tokių tyrinėjimų vertę ir poveikį. Taip pat, ką tik pasirodė išsami, originali Hongkonge gyvenančio ir dirbančio filosofo Sauliaus Geniušo studija apie skausmą Kas yra skausmas? kurią labai rekomenduojame ne tik filosofija ar fenomenologija besidomintiems, bet ypač psichoanalitikams, psichoterapeutams, daktarams, slaugytojams bet kam kas iš esmės nori įsigilinti ir skirti skirtingus skausmo tipus, gylius, suprasti skausmo patirtį.

Išleidome ir du originalius filosofijos veikalus anglų kalba. Pensylvanijos Universiteto profesoriaus Nicolas de Warreno knygą apie lenkų mąstytoją Krzysztofą Michalskį ir Leuveno profesoriaus Rolando Breeurio knygą apie melą, apsimetinėjimą ir kvailybę kuri jau verčiama į rumunų, ispanų kalbas. 

Artimiausiu metu planuojame išleisti Jean–Paul Sartreʼo, Jano Patočkos, Cicerono, Davido Humeʼo, Henri Bergsono, Michelio Foucault veikalų. Visas mūsų planuojamas išleisti knygas galite rasti čia.

Džiaugiamės, kad didžioji mūsų knygų gali būti randamos Lietuvos bibliotekose. Prasidėjus pandemijai, didžiąją dalį prekybos perkėlėme į internetines parduotuves, nors elektroninių knygų ir neišleidome. Vis dar manome, kad sunkioji filosofija nėra tinkamas formatas skaityklėms, tačiau daug galvojame apie kitus, labiau priimtinus formatus. 

Vis augančio dėmesio susilaukia ir mūsų organizuojami renginiai. Visų nuostabai, kiekvienais metais organizuojamame Pavilijono knygų savaitgalyje filosofiniai knygų pristatymai surenka sausakimšas sales ir yra tarp populiariausių festivalio renginių.

Žiemą organizuotuose Descartesʼo ir Patočkos seminaruose dalyvavo per 50 žmonių. Vasarą ir rudenį mūsų organizuotos filosofijos paskaitos internete taip pat susilaukė didžiulio dėmesio, jas gyvai žiūrėjo per 2000 žmonių.

Visgi, pagrindiniu sklaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai kuriuose jau sugebėjome pasiekti virš 110 tūkst. žmonių. Taip pat, dar per 1000 žmonių atėjo sekti mūsų facebook paskyroje. Tai daugiau negu dažnas mūsų knygos tiražas…

Phi knygos

Todėl, kad dirbame išskirtinai su filosofiniu turiniu, puikiai suprantame savo lauko problemą – filosofija, kaip ir anksčiau, taip ir šiandien yra sunkiai prieinama dėl sudėtingo savo turinio. Tačiau skirtingai nuo praeities, nemanome, kad tai turi būti išskirtinai elitinis užsiėmimas. Esame įsitikinę, kad filosofija gali būti prieinama kiekvienam skirtingais lygiais; kiekvienas gali domėtis esminiais mąstymo principais. Todėl nusprendėme atsinaujinti plėsdami savo veiklų ratą. Nusprendėme plėstis vertikaliai išlaikydami filosofinių knygų leidybos kursą.

 Mūsų platformoje rasite:

išsamius knygų aprašymus kuriuose pristatome filosofinį, istorinį knygų kontekstą, autorių ar vertėją.

media skiltyje rasite:

filosofines paskaitas (jau galite rasti Nerijaus Mileriaus pokalbį apie kiną, o artimiausiu metu rasite ir daugiau pokalbių su filosofais: Kęstu Kirtikliu, Aldžiu Gedučiu, Kristupu Saboliumi, Rolandu Breeuriu ar Laurynu Adomaičiu)

informaciją apie įvykusius ir būsimus filosofinius skaitymo, vertimo seminarus. Jau pasibaigę Patočkos Eretiškų ese ir Descartesʼo Metafizinių apmąstymų seminarai

– paruošėme filosofinių knygų pristatymus kuriuose galite rasti informaciją ne tik apie knygos dydį ir svorį, bet jų turinį, autorių ir vertėjų aprašymus, knygos filosofinį, istorinį kontekstą, atsiliepimus

– nemažai dėmesio skirsime ir filosofiniam blogui kuriame viešinsime įvairiausią filosofinį turinį

– atsilaisvinus karantino ribojimams pradėsime įrašinėti filosofinę tinklalaidę Tarpinės sąvokos.

Labai aiškiai suprantame, kad skiriamės nuo tradicinių leidyklų savo leidžiamų knygų siaurumu – esame maža, nišinė leidykla. Mūsų veikla tai tam tikras viltingas eksperimentas. Galbūt čia galima išskirti pagrindinius tikslus kurių siekiame:

Pirmiausiai ir svarbiausia mums patiems: mes tiesiog norime su skaityti filosofinius veikalus ir apie juos kalbėtis.

Norime dalintis ir populiarinti filosofiją filosofinių knygų pagrindu, daryti ją prieinamą. Tai nereiškia, kad filosofija staiga taps paprasta…

Taip pat bandome sukurti darbo vietą filosofinių knygų vertėjams, kurie mūsų įsitikinimu atlieka labai platų, svarbų, kad ir sizifišką darbą mūsų visuomenėje.

Galiausiai, bandome (nors ir ne visada pavyksta) leisti originalius filosofinius veikalus lietuvių ir anglų kalbomis.

Aristotelis teigė, kad filosofija prasideda nuo nuostabos. Mūsų leidyba prasideda nuo nuostabos, kad apskritai vis dar egzistuojame. Už tai dėkojame jums ir tikimės palaikymo.

 

 

Phi vardu,

Daina, Patris, Teodora, Tomas.