Not a person
Antanas Gailius

Antanas Gailius

Antanas Gailius Antanas Gailius – poetas, vertėjas. 1973 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo „Minties“, „Vagos“, „Vyturio“ leidyklose. Leidyklos „Amžius“ steigėjas. Nuo 1994 m. laisvas rašytojas ir vertėjas. 2000–2007 m. Lietuvos...
Almis Grybauskas

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas Almis Grybauskas – 1947 m. gimęs poetas, rašytojas, vertėjas. Grybauskas iš čekų kalbos išvertė penkis Milano Kunderos romanus bei Václavo Havelo esė, iš lenkų – Česlovo Milošo „Pavergtas protas“, „Pameistrys“, „Ulro žemė“. Autorius taip pat...
Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius   Mantas Davidavičius  – filosofas ir politikos mokslų daktaras, VDU Filosofijos katedros vedėjas, filosofijos mokytojas Šiaurės Licėjuje. Vytauto Didžiojo universitete dėsto(-ė) tokius kursus kaip ekosofiją, biopolitikos teorijas, filosofijos...
Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas Viktoras Bachmetjevas – Kaune gimęs Vytauto Didžiojo filosofijos profesorius, filosofinių knygų leidėjas bei vertėjas. Filosofo mokslinių tyrimų sritys yra šiuolaikinė etika, 19-20 a. filosofija, Emmanuelio Levino, Søreno Kierkegaardo, René...
Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė Daina Habdankaitė – filosofė ir vertėja. Šiuo metu Daina Habdankaitė yra VU doktorantė, jos disertacijos tema – Ateities ontologijos šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux. Moksliniai interesai apima 20 a. prancūzų filosofiją,...
Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė Nijolė Keršytė – filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto docentė, dėsto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. Mokslinių interesų sritys: naratologija, semiotika, šiuolaikinė teorija, poststruktūralizmas, fenomenologinė filosofija,...