Not a person
Almis Grybauskas

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas Almis Grybauskas – 1947 m. gimęs poetas, rašytojas, vertėjas. Grybauskas iš čekų kalbos išvertė penkis Milano Kunderos romanus bei Václavo Havelo esė, iš lenkų – Česlovo Milošo „Pavergtas protas“, „Pameistrys“, „Ulro žemė“. Autorius taip pat...
Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius   Mantas Davidavičius  – filosofas ir politikos mokslų daktaras, VDU Filosofijos katedros vedėjas, filosofijos mokytojas Šiaurės Licėjuje. Vytauto Didžiojo universitete dėsto(-ė) tokius kursus kaip ekosofiją, biopolitikos teorijas, filosofijos...
Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas

Viktoras Bachmetjevas Viktoras Bachmetjevas – Kaune gimęs Vytauto Didžiojo filosofijos profesorius, filosofinių knygų leidėjas bei vertėjas. Filosofo mokslinių tyrimų sritys yra šiuolaikinė etika, 19-20 a. filosofija, Emmanuelio Levino, Søreno Kierkegaardo, René...
Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė

Daina Habdankaitė Daina Habdankaitė – filosofė ir vertėja. Šiuo metu Daina Habdankaitė yra VU doktorantė, jos disertacijos tema – Ateities ontologijos šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux. Moksliniai interesai apima 20 a. prancūzų filosofiją,...
Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė

Nijolė Keršytė Nijolė Keršytė – filosofė, vertėja, Vilniaus universiteto docentė, dėsto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. Mokslinių interesų sritys: naratologija, semiotika, šiuolaikinė teorija, poststruktūralizmas, fenomenologinė filosofija,...
Ieva Tomaševičiūtė

Ieva Tomaševičiūtė

Ieva Tomaševičiūtė Ieva Tomaševičiūtė – skandinavistė, vertėja, gimusi Vilniuje. Mokslinių interesų laukas – Skandinavijos šalių kinas ir šiuolaikinė literatūra, kultūros filosofija, semiotika, fenomenologija, reikšmės problema. Ieva Tomaševičiūtė 2019 m. baigė...