Not a person
Platonas

Platonas

Platonas Platonas (422–347 m. pr. Kr) – graikų mąstytojas, kilęs iš Atėnų. Kartu su savo mokytoju Sokratu bei mokiniu Aristoteliu padėjo Vakarų filosofijos pagrindus. Žymus savo ontologine idėjų teorija, teigiančia, jog egzistuoja ideali būtis ir nuo jos priklausoma...
Nerijus Milerius

Nerijus Milerius

Nerijus Milerius Nerijus Milerius – originali Lietuvos akademinio lauko figūra, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentas. N. Milerius daug dėmesio skiria įvairiems kultūrą sudarantiems komponentams plačiąja prasme: yra ne tik filosofas, bet ir režisierius,...
Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas Levino filosofiniam gyvenimui didžiausią įtaką padarė keturi įvykiai. Pirmasis yra gimimas. Levinas gimė 1906 m. sausio 12 d. litvakų šeimoje Kaune. E. Levinas kone iš karto buvo įmestas į rytų Europos žydų kultūros lauką, augo kalbėdamas rusų bei...
Pierre-Félix Guattari

Pierre-Félix Guattari

Pierre-Félix Guattari Pierre-Félix Guattari (1930-1992) – prancūzų psichiatras, mąstytojas, prieš psichiatriją nukreipto judėjimo 1960-70 m. lyderis, kovojęs prieš nusistovėjusias ideologijas ir praktikas psichoanalizėje, filosofijoje ir sociologijoje. 1950-aisiais...
Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze Gilles Deleuze (1925-1995) – vienas įtakingiausių XX a. prancūzų filosofų. Pasivadinęs „grynuoju metafiziku“, filosofiją Deleuze’as suvokė kaip konceptų kūrybą. Programiniame veikale Skirtis ir kartotė filosofas plėtoja metafiziką, kuri galėtų prilygti...