Not a person

Darian Leader

Darianas Leaderis gimė 1965 metais Alamedos apygardoje Kalifornijos valstijoje. Kai jam suėjo dveji metai, su šeima persikėlė į Angliją. Leaderio tėvai buvo mokytojai. Jo tėvas dėstė fiziką Kembridže, o motina moderniąsias kalbas Londone. Leaderis savo vaikystę praleido ir Kembridže, ir Londone, bet mokyklą lankė sostinėje. Jis susidomėjo psichoanalize dar paauglystėje, skaitydamas tokias knygas kaip Frazerio Auksinė šaka, padariusią didžiulę įtaką Freudui ir Jungui, bei Freudo rinktinius raštus. Visgi pabaigęs Šv. Pauliaus mokyklą Londone, jautėsi dar per jaunas pradėti psichoanalitiko darbui būtinus apmokymus, todėl pasirinko filosofijos studijas Downingo koledže Kembridže.  

Pabaigęs filosofijos studijas Leaderis išvyko į Paryžių studijuoti mokslo filosofijos ir istorijos. Įgijęs magistro laipsnį, tęsė studijas doktorantūroje. Būdamas Paryžiuje Leaderis susipažino su Lakano psichoanalize ir ja nepaprastai susižavėjęs pradėjo ruoštis tapti psichoanalitiku. Po devynių metų praleistų Prancūzijoje, kurioje jis ir įgijo Lakaninės krypties psichoanalitiko specialybę, Leaderis grįžo atgal į Angliją. Šiuo metu jis užsiima psichoanalitiko praktika Londone.    

Dar gyvendamas Paryžiuje Leaderis pradėjo rašyti knygas. Savo pirmose knygose jis arba paprastai ir aiškiai pristato psichoanalizės grandų idėjas, arba iš psichoanalitinės perspektyvos gvildena lyties skirtumų ir romantinių santykių temas. Tarp minėtinų yra Lacanas pradedantiesiems (1995), Kodėl moterys rašo daugiau laiškų nei išsiunčia (1996), Pažadai, kuriuos mylimieji duoda, kai darosi per vėlu (1997), Freudo paraštės (2000). Vėlesnių Leaderio knygų tematika kinta. Nors Leaderis lieka ištikimas psichoanalitinėms idėjoms, jis imasi vis „sunkesnių“ temų. Tokios jo knygos kaip Kodėl žmonės suserga? (2007), Nauja juoda. Gedėjimas, melancholija ir depresija (2008), Kas yra pamišimas? (2011), Griežtai bipolinis (2013) ir Kodėl mes negalime miegoti? (2019) nagrinėja tam tikrus psichopatologinius fenomenus ir psichikos sutrikimus, dažnai lydimus netekties, atstūmimo ir didžiulio skausmo. Šiuose knygose Leaderis skiria ne mažą dėmesį taip pat ir visuomenės požiūriui į kenčiantįjį nuo psichikos ligos. 

Už savo nuopelnus psichoanalizei 2015 metais Leaderiui buvo suteikta Mercier Chair Liuveno universitete Belgijoje. 

Leaderis taip pat yra daugybės straipsnių meno tema autorius. Jis aktyviai dalyvauja meniniame pasaulyje kaip jo kritikas. Jis yra parašęs straipsnių, pavyzdžiui, apie tokius žymius britų menininkus kaip Antonyis Gormleyas ir Marcas Quinnas. 

 

Autoriaus knygos