Not a person

Nerijus Milerius

Nerijus Milerius – originali Lietuvos akademinio lauko figūra, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentas. N. Milerius daug dėmesio skiria įvairiems kultūrą sudarantiems komponentams plačiąja prasme: yra ne tik filosofas, bet ir režisierius, scenarijaus autorius, kino teoretikas. Į filosofo tyrinėjimų sritis įeina šiuolaikinės kasdienio pasaulio teorijos, kino teorija ir filosofija, urbanistikos filosofiniai pagrindai, vizualumo studijos. Nerijus Milerius Vilniaus universitete dėsto kino filosofiją (kursą, kurio yra pradininkas, sumanytojas), pamatines miesto studijų problemas, estetiką ir meno teoriją, kultūros filosofiją.

Filosofo interdisciplininį mąstymo motyvą matome ir per jo kitas tyrinėjamas temas, kuriose susiduria įvairūs mokslai, pavyzdžiui religija ir kinas, kuriose filosofas apčiuopia tą patį judesį – per matomą parodyti tai, kas yra nematoma. Nerijaus Mileriaus dėka, VU Religijos studijų centre įdiegtas religinio kino kursas. 

Nuo pat jaunystės Nerijų Milerių domino kino ir filosofijos disciplinos, save N. Milierius vadina „filosofijos ir kino žmogumi“. Tai atsispindi ir jo veikloje: būdamas kelių monografijų autorius, Nerijus Milerius taip pat yra 2019 metais išleisto Jurgio Matulevičiaus režisuoto filmo apie Holokaustą Izaokas scenarijaus bendraautorius, filmo Pavyzdingas elgesys režisierius. Šiame kūrybinės dokumentikos filme tyrinėjamas nuteistųjų iki gyvos galvos Lukiškių kalėjime pavyzdingas elgesys ir pastangos grįžti į visuomenę. Nerijus Milerius sutiko pabaigti kurti filmą, kai jo režisierius Audrius Mickevičius sužinojo sergantis mirtina liga. 

Šiuo metu Nerijus Milerius toliau tęsia savo profesinę karjerą kine – kuria filmą Gyvenimas po mirties, kuriame vaizduojami aktoriai, vaidinę mirtį kine bei į filmą inkorporuoja giluminius filosofinius klausimus apie mirties sąvoką, jos patirtį.

Autoriaus knygos