Not a person

Nerijus Milerius. Žiūrėti į žiūrintįjį

14 

Autorius: Nerijus Milerius
Puslapiai: 304
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 500 egz.
Viršelis: Kietas
Dizaineris: Jurgis Griškevičius
ISBN: 978-609-8236-00-2

Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta – 2018-aisiais metais išleista monografija, kurios autorius – filosofas, režisierius Nerijus Milerius. Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta yra Nerijaus Mileriaus akademinio braižo sieti kinematografiją bei filosofiją tąsa – 2013-aisiais metais autorius sudarė monografiją Kinas ir filosofija, kurioje galima rasti Audronės Žukauskaitės, Jūratės Baranovos, Kristupo Saboliaus bei Luko Brašiškio esė apie kino ir filosofijos sandūrą, o 2014-aisiais metais išleido veikalą Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos. Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta pristato prievartos kine tyrimą, vykdytą 2016–2018 metais.

Monografija yra suskirstyta į penkis skyrius, kuriuose, remiantis tokių režisierių kaip M. Antonioni, S. Kubrick, M. Haneke, A. Amenábar filmais, kontempliuojami smurto bei prievartos vaizdiniai. Veikalas stebina interdiscipliniškumu ir gebėjimu skirtingus mokslus pajungti iliustruojant tam tikras filosofines idėjas, pavyzdžiui, didelis dėmesys skiriamas mise-en-abîme dailės technikai, kuri nurodo, kaip kinas kuria pasakojimą pasakojime, prievartą vaizduojančios scenos nubloškia žiūrovą į metakino plotmę ir tokiu būdu įgalina nutraukti pasyvų vaizdo vartojimą.

Liko tik 9