Not a person

Jean Paul Mongin ir François Schwoebel

Piktasis pono Dekarto Genijus

Buvo rami 1629-ųjų žiemos naktis Olandijoje. Gerai įkaitintos krosnies, kuri vis burzgė ir dūmijo, pašonėje ponas Dekartas – kilmingas žmogus, kareivis ir keliautojas – plušėjo prie savo rašomojo stalo.

Kol visas miestas, sekdamas jo papūgos Barucho pavyzdžiu, jau seniai buvo įmigęs, ponas Dekartas nagrinėjo didžiąją pasaulio knygą ir studijavo racionaliuosius taurių bei meteorų dydžius.

Jean Paul Mongin ir François Schwoebel Piktasis pono Dekarto Genijus

 

Jean Paul Mongin ir François Schwoebel

Piktasis pono Dekarto Genijus

Dekarto niekaip neapleidžia abejonė dėl viso pasaulio netikrumo. Padedamas (o gal vis dėlto persekiojamas) papūgos Barucho, mąstytojas nuolat klausinėja savęs: ar šie daiktai tikri? Ar mano pojūčiai manęs neapgauna? Kaip žinoti, kad tai ką jaučiu, yra tikra? Ar kartais nesapnuoju? Kas yra tikrovė? Taip Dekartas ilgai galvoja, kas tikra ir kas ne, ir staiga suvokia, kad tai jis, o ne kas kitas galvoja. Dekartas toliau samprotauja, kad nors ir žmonių juslės kartais būna apgaulingos, vienintelis neabejotinas faktas tas, kad galvodamas žmogus galvoja pats, ir dėl to iš tikrųjų egzistuoja: „mąstau, vadinasi, esu“.

Turime

Autorius

Jeanas Polis Monginas

Siekdamas prasiblaškyti nuo doktorantūros studijų, knygelės autorius Jeanas Paulis Monginas iš naujo perskaitė Dekarto Metafizinius apmąstymus ir ten aptiko nuostabią istoriją, kurią galima papasakoti vaikams. Tuomet nutarė, kad prieš imdamasis rašyti sudėtingas filosofijos knygas paseks smagių filosofinių pasakojimų. Mažųjų Platonų leidyklos Prancūzijoje įkūrėjas, Sorbonos universiteto absolventas, Monginas filosofinės ir gyvenimiškos patirties sėmėsi kariuomenėje, marketingo srityje, internetinėje medijoje, tačiau didžiausią pasitenkinimą sakosi atradęs kurdamas ir kuruodamas vaikiškas filosofines knygas. 

Jeanas Polis Monginas apie Piktojo Dekarto genijų atsiliepia tokiais žodžiais:

„Praktikuojant filosofiją, visuomet yra tokia riba, kai protas gali suteikti galimybę vaizduote ar per vaizduotę sukuriamas patirtis atrasti naujas koncepcijas. Savo knygutėse nutariau vaikus vesti per vaizduotę. Pavyzdžiui, darydamas kūrybines dirbtuves su vaikais, einu su jais per kiek laisvai suprastas Dekarto meditacijas. Jo Metafiziniai apmąstymai yra pagrindas mano knygai apie jį. Dekarto piktasis genijus, gebantis mane apgauti ir priversti klysti, yra puiki filosofinė fikcija. Bet ką duoda tokia fikcija? Šis paties Dekarto vaizduotės vaisius leidžia kurti naujus konceptus – tiek iškelti radikalią abejonę, tiek rasti tikrumą, tvirtą žinojimo pagrindą. Net jei sakau, kad mąstau klysdamas, teisinga tai, kad mąstau.“

 

Iliustratorius

François Schwoebelis

Knygelės iliustratorius François Schwoebelis užaugo Normandijos girių glūdumoje, stebėdamas žvėrelius, kurie iki šios dienos peni jo vaizduotę. Trijų mergaičių tėtis savo laiką skiria tapymui, piešimui, šeimos gyvenimui ir vaikštynėms kaimo vietovėmis. Schwoebelis karjerą pradėjo kaip fizikos mokslų atstovas, iki pat 2004-ųjų dirbęs informatikos inžinieriumi. Galiausiai įsidrąsinęs sekti vaikystės ir jaunystės svajonės, ėmėsi iliustravimo meno. Piktasis pono Dekarto Genijus yra pirmoji jo iliustruota knyga. 

Vertėja

Daina Habdankaitė

Knygelės vertėja Daina Habdankaitė filosofines knygas vaikams pradėjo versti 2018 metais, kai nerūpestingai vaikštinėdama Paryžiaus gatvelėmis aptiko Les Petits Platons knygyną. Jaunoji filosofė tiki, jog filosofija gali ir turi būti prieinama ne tik akademinio pasaulio specialistams, bet visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar žinių bagažo. Mažųjų Platonų serijos knygos, jos manymu, yra itin patrauklus būdas prieiti prie sudėtingo, dažnai kvapą gniaužiančio

Filosofas

Renė Dekartas

Renė Dekartas (1596–1650) buvo didis matematikas, žymus mokslininkas ir originalus filosofas. Matematikai Dekarto vardą linksniuoja kalbėdami apie algebrinę geometriją, kuri iki jo nebuvo įmanoma. Gamtos mokslų atstovai Dekartui turėtų būti dėkingi už pasiekimus šviesos sklidimo tyrinėjimuose, kurie leido paaiškinti vaivorykštės reiškinį, bei iškeltą natūralistinę hipotezę apie Žemės ir kitų planetų susiformavimą. Nereikėtų pamiršti ir bene reikšmingiausio filosofo indėlio į mokslą: tik Dekarto dėka šiandien vadovaujamės pasaulėvaizdžiu, kuriame materialus pasaulis pasižymi pamatinėmis savybėmis, o jo reiškiniai bei objektai sąveikauja pagal tam tikrą skaičių universalių dėsnių. Filosofams Dekartas žinomas kaip pateikęs originalų Dievo buvimo įrodymą, įrodinėjęs, jog pamatinė materijos savybė yra tįsumas, o proto – mąstymas. Dekartiškasis metodas, dar žinomas kaip abejonės metodas, filosofo taikytas tiek matematikoje, tiek gamtos moksluose, tiek filosofijoje.

 

Apie Mažųjų Platonų seriją

Jeanas Paulis ir Morina Mongin Mažųjų Platonų leidyklą įkūrė 2009 m. savo namų virtuvėje. Per tuos metus pora ne tik susilaukė keturių vaikų bei įkūrė knygynėlį Paryžiuje, kur vyksta gyvi filosofų susitikimai su jauniausiais skaitytojais, bet ir išleido daugiau nei 40 filosofinių knygelių vaikams, kurios po pasaulį pasklido išverstos į daugybę kalbų.

Mažieji Platonai, skirtingai nei kitos Vakarų Europos leidyklos, kurios taip pat leidžia filosofines knygeles vaikams, akcentuoja filosofijos istorijos ir filosofinių asmenybių reikšmę mąstymo ugdymui. Užuot tiesiog kėlę klausimus apie daiktus, žmones, reiškinius ir kitus su vadinamąja gyvenimo prasme susijusius dalykus, Mažųjų Platonų autoriai imasi iššūkio perteikti didžiųjų mąstytojų tyrinėtus klausimus bei metodus, jų nesupaprastindami ir kartu nenuslysdami į biografinį pasakojimą.

Knygelių serijos išskirtinumas – teksto ir vaizdo dermė. Kūrybingą ir įtraukiantį tekstą kaskart lydi įspūdingos, originalios iliustracijos, kurios tampa lygiavertėmis prasmės nešėjomis. Knygelių kūrėjai Prancūzijoje pradeda nuo teksto, kurį rašo žinomi ir patyrę filosofai, o iliustratoriai prie kūrybinio proceso prisijungia jau sukūrus tekstą. Tekstus rašo profesionalūs filosofai, nemažai metų paskyrę tam tikrų filosofinių mokyklų ir idėjų studijoms, tad jų pasakojimai yra ne tik įtraukiantys ir literatūriški, bet juose apstu ir filosofinių subtilybių, kurios neretai atsiskleidžia tik žinantiems filosofinį klausimo ar mąstytojo idėjų kontekstą. Dėl šios priežasties serijos knygelės yra daugiasluoksnės, prie jų verta grįžti keičiantis skaitytojo amžiui ir apsiskaitymo lygiui.

Knygos leidybą finansavo

Pono Dekarto dėmesį patraukė vėlyvų praeivių klegesys prie smuklės durų, ir jis priėjo prie lango.

O kas, jei visos šios skrybėlės ir paltai, kuriuos matau praeinant gatve ir atpažįstu kaip žmones, iš tikro slepia vaiduoklius? O kas, jei po Barucho plunksnomis tėra spyruoklėmis valdoma mašina? Kaip visi šie dalykai, kurie yra aplink mane, gali patvirtinti ką kita nei tik mano paties egzistavimą – pono Dekarto, kuris visa tai stebi ar įsivaizduoja?

Jean Paul Mongin ir François Schwoebel
Piktasis pono Dekarto Genijus

 

Jean Paul Mongin ir François Schwoebel

Piktasis pono Dekarto Genijus

Autorius: Jean Paul Mongin
Iliustratorius: François Schwoebel
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-95895-6-5
ISSN: 2538-774X

Turime

Panašios knygos: