Not a person

René Descartes

Sielos aistros

Mūsų suvokimai taip pat yra dviejų rūšių: viena priežastis – siela, kita – kūnas. Tie, kurių priežastis yra siela, yra mūsų valios, vaizdinių ar kitų nuo sielos priklausančių minčių suvokimai, nes neabejotina, kad mes negalime ko nors norėti mąstydami apie norimą dalyką. Ir, nors kalbant apie sielą galime sakyti, kad valios apraiška yra veiksmas, tačiau valios suvokimas sielai taip pat yra potyris. Kadangi šis suvokimas iš esmės sutampa su valia, pavadinimą visada gauna tai, kas yra kilniau. Todėl paprastai suvokimas vadinamas ne potyriu, o tik veiksmu.

René Descartes
Sielos Aistros

René Descartes

Sielos aistros

Traktatas Sielos aistros publikuotas 1649 m. Tai yra paskutinis filosofo René Descartes’o darbas, kuris iki šiol mažiau skaitomas ir tyrinėjamas nei kiti jo tekstai. Traktate ryškiau nei kituose jo darbuose atsiskleidžia Descartes’o mąstymas apie tikrojo žmogaus, sudaryto iš sielos ir kūno, prigimtį. Išsami psichinių reiškinių fiziologinė analizė pasitelkiama ne tik nematerialios sielos ir biologinio kūno sąveikos pažinimui, bet ir kaip moralinės išminties pagrindas.

Liko tik 9

Autorius

René Descartes

René Descartes (1596–1650) – prancūzų kilmės matematikas, mokslininkas, metafizikas bei filosofas. René Descartes’o veikla apėmė daug mokslo sričių, tad jo atradimai taip pat neapsiribojo viena sfera. Matematikos srityje R. Descartes’as įvedė metodus, paskatinusius atsirasti algebrinę (analitinę) geometriją. Fizikoje jam priskirti šie laimėjimai: Snelio dėsnio bendraautorystė; vaivorykštės reiškinio išsamus paaiškinimas; buvimas žemės bei kitų planetų formavimosi aprašymo pirmtaku ir daugelis kitų. Visgi, visi minėtieji atradimai buvo tęstinumas anksčiau jau egzistavusių tradicijų, o René Descartes’o šlovė buvo rezultatas to, jog filosofas sukūrė naują, nuoseklų, modernų pasaulėvaizdį, kuris, net ir po keturių amžių, tebėra Vakarų pasaulio mokslo ir filosofijos pamatai.

Daugiau apie filosofą René Descartes’ą

Vertėjas

Linas Rybelis

Linas Rybelis (1969) – vertėjas, 2007 m. apdovanotas Lietuvių PEN centro premija Metų vertėjo krėslas. Linas Rybelis yra išvertęs tokius filosofinius veikalus kaip William James Pragmatizmas. Naujas kai kurių senų mąstymo būdų pavadinimas (iš anglų k.); Johann Eckhart Traktatai ir pamokslai bei Friedrich Nietzsche Antikristas (iš vok. k.); Jean-Paul Sartre Egzistencializmas – tai humanizmas; Emil Cioran Dvi tiesos (iš prancūzų k.) ir daugelį kitų filosofinių bei literatūrinių tekstų.

Daugiau apie vertėją Liną Rybelį

     Istorinis ir filosofinis kontekstas

Nuo 1643 metų filosofas René Descartes’as pradėjo dažnai susirašinėti su Čekijos (Bohemijos) princese Elžbieta. Laiškuose aptinkami svarstymai apie moralę, emocijas bei etiką galiausiai buvo surinkti, perrašyti, idant turinį suprastų ne tik princesė Elžbieta, bet ir platesnis skaitytojų ratas. Veikalo prancūziško leidimo egzemplioriai iš spaustuvės iškeliavo 1649 metais – tuo metu R. Descartes’as jau gyveno Švedijoje, atsiskyręs nuo Europos intelektualų bei aukštuomenės intrigų, pavargęs nuo šlovės, įgautos po to, kai mokslo pasaulis suvokė filosofo moderniosios filosofijos svarbą. 

Plačiau

   Filosofinis palikimas

Dėl metodų bei turinio nuoseklumo, R. Descartes’o minties sistema padarė didžiulę įtaką ne tik filosofijos vystymuisi, bet ir prisidėjo prie įvairių mokslų (pavyzdžiui, psichologijos ar medicinos) plėtros. Po Sielos aistrų pasirodymo, Descartes’o idėjos apie emocijas, ypač jų suskirstymas bei apibūdinimas, buvo pagrindas emocijų tyrinėjimui ateinančius pusantro šimto metų, jo požiūris į aistras išliko tai, ką dekonstruoja arba nuo kurio atsispiria tokie svarbūs filosofai kaip T. Hobbes’as, N. Malenbranche’as, B. Spinoza. Descartes’o teorijos taip pat turėjo didelę įtaką psichinių patologijų svarstymui per visą 18 amžių (Willis, Pitcairn) ir didžiąją 18 amžiaus dalį (Le Cat, Tissot). Nuo 19 amžiaus emocinė simptomatologija pagaliau pradėta naudoti diagnozuojant nuotaikos sutrikimų kriterijus, todėl buvo kiek nutolta nuo Descartes’o pagrindinio emocijų skirstymo, tačiau įvairūs aspektai apie kūno bei sielos santykį yra pasitelkiami iki šiol.

Plačiau

Apsvarsčius, kuo sielos aistros skiriasi nuo visų kitų jos minčių, man regis, galima bendrai apibrėžti jas kaip suvokimus, arba jutimus, arba sielos jaudulius (émotions), kuriuos priskiriame būtent sielai ir kuriuos sukelia, palaiko ir sustiprina tam tikras dvasių judėjimas.

René Descartes
Sielos Aistros

René Descartes

Sielos aistros

Autorius: René Descartes
Vertėjas: Linas Rybelis
Įvado autorius: Jonas Dagys
Puslapiai: 152
Spaudos metai: 2020
Tiražas:  400 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizaineris: Juris Petraškevičs
ISBN: 978-609-8236-09-5
Antroji pataisyta ir papildyta laida

Liko tik 9

Jums taip pat gali patikti: