Not a person

Anne Conway

Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

Dievas suteikė tą patį teisingumo pojūtį žmogui, žvėrims ir laukiniams medžiams, todėl kiekvienas teisingas ir geras žmogus myli savo gyvulius, kurie jam tarnauja, ir jais rūpinasi, kad jie turėtų maisto, poilsio ir kad jiems nieko netrūktų. Geras žmogus rūpinasi gyvuliais ne tik todėl, kad jam apsimoka, bet ir dėl tikro teisingumo principo. <…> Jeigu žmogus užmuša bet kokį gyvūną vien savo malonumui, tai elgiasi neteisingai, ir jam bus atseikėta lygiai tokia pat dalia.

Anne Conway
Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

Anne Conway

Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

Materijos ir mąstymo atskyrimas, kurį į modernybės pamatus įdėjo Descartes’as, šiandien matomas kaip vienas iš gausybės mūsų ekologinių, kultūrinių ir mokslo vystymosi problemų šaltinių. 17 amžiuje gyvenusi britų filosofė Anne Conway buvo viena pirmųjų mąstytojų Descartes’o mechanicizmui priešpastačiusi savo organišką gamtos filosofiją ir vieningos būties sampratą. Padariusi įtaką Leibnizui ir kitiems savo laikmečio mąstytojams, Conway, kaip ir daugelis kitų moterų filosofių, buvo pamiršta ir ištrinta iš filosofijos istorijos. Šiandien iš naujo atrasta Conway tapo įkvėpimu mūsų laikų ekofilosofijai.

Turime

Autorė

Anne Conway

Anne Conway gyveno 17 amžiuje – laikais, kai vyko didžiulės filosofijos, mokslo ir ekonomikos transformacijos. Vaikystėje išmokusi lotynų, graikų ir hebrajų kalbų, vėliau savo pusbrolio buvo supažindinta su žymiu to laikmečio Kembridžo platoniku Henry’iu More’u. Taip tarp jų užsimezgė visą gyvenimą trukusi draugystė. Kadangi tais laikais moterys negalėjo lankyti universitetų, More’as tapo Conway mokytojų, o jų pokalbiai dažniausiai sukosi apie Descartes’o filosofiją. Greit Conway išsaugo mokinės statusą ir bendravo su More’u kaip lygi su lygiu. 

Daugiau apie filosofę Anne Conway

Vertėjas

Laurynas Adomaitis

Laurynas Adomaitis – filosofijos mokslų daktaras, savąją daktaro disertaciją apie Gotfriedą Wilhelmą Leibnizą apsigynęs prestižiniame universitete – Scuola Normale Superiore Pizoje. Seniausių ir naujausių filosofijos pradų vertėjas taip pat yra dramaturgas, parašęs Alisos, Voiceko interpretacijas, o šiuo metu – dirbtinio intelekto, dirbtinio intelekto etikos bei kibernetinio saugumo tyrėjas. Laurynas Adomaitis taip pat yra išvertęs Barucho (Benedikto de) Spinozos veikalą Teologinis-politinis traktatas.

Daugiau apie vertėją Lauryną Adomaitį

Vertėjo komentaras

 

„Kaip Leibnizo tyrinėtojas, seniai pastebėjau asimetriją tarp to, kiek daug jo susirašinėjimo partnerių ir įkvėpimo šaltinių buvo moterys, ir kaip mažai jos yra aptarinėjamos. Leibnizas skaitė Conway su pagarba, susirašinėjo su Damaris Masham, dalyvavo nesuskaičiuojamose diskusijose (tiek rašytinėse, tiek verbalinėse) su dvejomis Sofijomis. Iš viso jis susirašinėjo su penkiasdešimt viena moterimi, o pamini ar gauna žinių apie daugiau nei tūkstantį du šimtus savo laikų moterų. Ir visa tai tik dalyje jo rašytinių darbų!

Vėliau atradau, kad istorikai ir filosofai jau kurį laiką kalba apie šią asimetriją ir kad dedamos pastangos pakeisti kanoną ir tai, kaip mokoma filosofijos. Perskaičiau Eileen O’Neil’s Nykstantį rašalą ir kitus Conway ir Leibnizo filosofijų tyrinėjimus. Galop, pradėjau galvoti apie tai, kaip pats galėčiau prisidėti prie šios diskusijos.

Moterys filosofės yra išskirtos iš „tradicinės“ filosofijos istorijos, bet yra vietų, kaip Lietuva, kuriose tradicija dar pilnai nesusiformavo. Todėl man atrodo, kad ji gali būti nuo pat pradžių kuriama su moterimis joje.“

Iš naujo atgimstančios Anne Conway idėjos

 

Anne Conway idėjos gana stipriai prasilenkė su scientistine laiko dvasia. Eksperimentiniui gamtos mokslui rodant puikius rezultatus, o filosofijoje įsitvirtinus Descartes’ui ir britų mechanicizmui, gamta buvo įsivaizduojama kaip negyvas pagal griežtus dėsnius veikiantis mechanizmas.

Turbūt daugeliui iš mūsų yra girdėta Dievo, kaip didžiojo laikrodininko, metafora. Tokiame vaizdinyje, Dievas prisuka gamtą tarytum laikrodį ir tuomet visi gamtos procesai, daiktai, gyvūnai ir žmonės kaip mažyčiai laikrodžio detalės sukasi savaime. Šiuo atveju, jeigu gamta išties yra negyvas, pagal griežtus dėsnius veikiantis mechanizmas, tuomet perpratę tuos dėsnius galime panaudoti gamtos jėgą savo žmogiškiesiems tikslams. Ir galbūt dar svarbiau, jei po viskuo išties teslypi mechanizmas, tuomet nereikia varžyti savęs moralinias skrupulais tyrinėjant, tarkime, šunis. Juk niekas negraužia savęs, kai atsuka laikrodį, tam, kad suprastų kaip jis veikia! Anne Conway griežtai pasisakė prieš tokią gamtos ir gyvybės sampratą. Anot jos, organizmas, o ne mechaninis procesas, yra mažiausias gamtos „statybinis blokelis“.  

Tad šiandien iš naujo atrandant Anne Conway intelektualinis klimatas jai daug palankesnis. Dėl klimato krizės, filosofės ir filosofai vis dažniau atsigręžia į modernybę kaip į laikmetį, įteisinusį „negyvos“, „deterministinės“ gamtos išnaudojimą. Ir čia Conway joms yra puiki sąjungininkė, viena pirmųjų stojusi prieš dekartiškąjį determinizmą ir pasaulio išdvasinimą.

Plačiau

Knygos leidybą finansavo

 

Sakydama „materialus“, „kūniškas“, kaip ir „materija“ ir „kūnas“, aš suprantu kažką visai kito, nei suprato Hobbesas, t. y. kažką, ko nei Hobbesas, nei Descartesas net sapnuose neregėjo.

Anne Conway
Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

Anne Conway

Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

Autorius: Anne Conway
Vertėjas: Laurynas Adomaitis
Puslapiai: 280
Spaudos metai: 2018
Tiražas:  1000 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizaineris: Juris Petraškevičs
ISBN: 978-609-8236-01-9
Dvikalbis lotyniškas-lietuviškas leidimas

Turime

Panašios knygos: