Not a person

Darian Leader

Kas yra pamišimas?

Neurotiški žmonės retai už ką nors kovoja, jie verčiau gyvena įsivaizduodami, jog kas nors kitas už juos sureguliuos jų gyvenimus. Jie vengia rizikos. O paranojikai skiria savo energiją tikslams, kuriais jie tiki. Būtent jiems esame skolingi už pačias geriausias, tiek už pačias blogiausias mūsų visuomenės transformacijas.

Darian Leader
Kas yra pamišimas?

Darian Leader

Kas yra pamišimas?

Knygoje Kas yra pamišimas? remiantis lakaniškaja psichoanalizės teorija nagrinėjamas psichozės reiškinys. Kasdieninėje kalboje psichozė įvardijama žodžiu „pamišimas“, supriešinant jį su normalumu. Jų priešstatą nulemia pamišimo sutapatinimas su psichozei antraeiliais simptomais, tokiais kaip kliedesiai. Aptariant skirtingas psichozės raiškos formas, knygoje atskleidžiama, kad kliedesiai yra greičiau asmens bandymas savarankiškai tvarkytis su psichoze. Išskirtinį dėmesį skiriant paranojai, tyliajam pamišimui, yra parodoma, kad pamišimas ne tik neprieštarauja normalumui, bet neretai negalėtų būti nuo jo atskirtas. Taigi knyga Kas yra pamišimas? užklausia plačiajai visuomenei pažįstamą skirtį taip pamišimo ir normalumo.

Turime

Autorius

Darian Leader 

Darianas Leaderis gimė 1965 metais Alamedos apygardoje Kalifornijos valstijoje. Kai jam suėjo dveji metai, su šeima persikėlė į Angliją. Leaderio tėvai buvo mokytojai. Jo tėvas dėstė fiziką Kembridže, o motina – moderniąsias kalbas Londone. Leaderis savo vaikystę praleido ir Kembridže, ir Londone, bet mokyklą lankė sostinėje. Jis susidomėjo psichoanalize dar paauglystėje, skaitydamas Freudo rinktinius raštus bei tokias knygas, kaip Frazerio Auksinė šaka, padariusią didžiulę įtaką Freudui ir Jungui. Visgi pabaigęs Šv. Pauliaus mokyklą Londone, jautėsi dar per jaunas pradėti psichoanalitiko darbui būtinus apmokymus, todėl pasirinko filosofijos studijas Downingo koledže Kembridže.

Daugiau apie psichoanalitiką Darianą Leaderį

Vertėjas

Mantas Davidavičius

Mantas Davidavičius – filosofas ir politikos mokslų daktaras, 2020 metais balandį apgynė savo daktaro disertaciją apie ekopolitikos, ekoideologijos bei ekosofijos tarpusavio sąveikas Belovežo girios politiniame konflikte dėl kirtimų. Vytauto Didžiojo universitete dėsto ekosofiją, biopolitikos teorijas, filosofijos istoriją kaip filosofinę problemą.

Daugiau apie vertėją Mantą Davidavičių

Pokalbis su vertėju

Vertėjas Mantas Davidavičius, klausinėjamas Vijolės Valinskaitės, kalba apie išverstos knygos pagrindines idėjas, vilnijančias teorijas, vertimo sunkumus. Aptarus pastarojo niuansus, Davidavičius pabrėžia, kad versti Leaderio knygą buvo įdomus darbas. Vertėją sužavėjo ne tik Leaderio pateiktas argumentas, bet taip pat jo demonstruojama erudicija. Knygoje yra pateikiama labai daug nuorodų į kitus veikalus, atliktus tyrimus, meno kūrinius ir pan.

Visą tekstą skaityti čia

Veikalo Kas yra pamišimas? vieta Dariano Leaderio kūryboje

Kas yra pamišimas? (2011) yra antra Dariano Leaderio knyga, skirta konkretaus psichinio sutrikimo analizei. Nors prieš jai pasirodant Leaderis jau buvo išleidęs kelias knygas, bet tik vienoje iš jų – Nauja juoda. Gedėjimas, melancholija ir depresija (2008), nagrinėjo konkretų psichinį sutrikimą – depresiją. Kitose knygose jis aptarė psichoanalizės grandų idėjas (Lacanas pradedantiesiems (1995), Freudo paraštės (2000)) bei remdamasis psichoanalitinėmis idėjomis tyrinėjo individo elgseną ir mąstyseną romantiniuose santykiuose (Kodėl moterys rašo daugiau laiškų nei išsiunčia (1996), Pažadai, kuriuos mylimieji duoda, kai darosi per vėlu (1997)). Šios knygos neretai yra apibūdinamos kaip „lengvesnės“ tematikos. Vėliau Leaderio nagrinėjamos temos kito – jos darėsi vis „sunkesnės“ ir „niūresnės“. Knygoje Kodėl žmonės suserga? (2007) autorius nagrinėja kūno susirgimus sąlygojančias psichologines priežastis, o netrukus po to publikavo Nauja juoda. Būtent pastaroji knyga žymi serijos, skirtos konkretiems psichikos sutrikimas, pradžią. Kas yra pamišimas?  yra antra šios serijos knyga, tyrinėjanti psichozę.

Plačiau

Kas yra psichozė?

Dariano Leaderio knyga Kas yra pamišimas? yra viena iš nedaugelio šiandieną parašytų knygų, kuri kalba apie psichoanalitinę psichozės teoriją bei apie Lakaninės psichoanalizės naudą gydant psichozę. 21 amžiaus pradžios psichiatrijoje psichoanalitinės idėjos yra greičiau istorinis reliktas nei praktikoje taikoma teorija, todėl knygos Kas yra pamišimas? išleidimas yra reikšmingas įvykis  pirma, atgaivinant jau primirštą Lakaninę psichoanalizę ir, antra, siekiant sukurti erdvę reikštis kitokiam požiūriui gan totalitariniame psichinės sveikatos apsaugos diskurse.  

Leaderio pateikiama psichoanalitinė psichozės analizė kvestionuoja tiek šiuolaikinėje psichiatrijoje vyraujantį psichozės supratimą, tiek ir jos gydymo metodus. Leaderis pabrėžia, kad šiuolaikinei psichiatrijai nerūpi individo patirtys – diagnozės yra priskiriamos, remiantis aiškiai matomais simptomais, neklausiant, kokią reikšmę jie turi asmens gyvenime. Tokia praktika nestebina, atsižvelgiant į tai, kad šiandieną psichiatras vienam pacientui vidutiniškai per metus gali skirti pusantros valandos. Leaderis pabrėžia, kad tokią praktiką nulemia psichiatrijos ir farmacijos industrijos sąjunga, bei aprašo, kaip antipsichotinių medikamentų atsiradimas prisidėjo prie šiuolaikinio psichozės supratimo.  

Daugiau apie Dariano Leaderio psichozės sampratą

Daugiau nei 150 metų įvairūs psichiatrai – nuo Lasègueo ir Bleulerio iki Lacano – pastebėjo, kad tai, kas įprastai laikoma pamišimo simptomais, iš tiesų yra atsakas į pamišimą. Kaip tvirtino Freudas, patys „ryškiausi ir triukšmingiausi“ iš psichozės fenomenų yra „atsigavimo ir susigrąžinimo būdai“. Freudui kliedesiai nėra pirminiai psichozės simptomai. Jie – savigydos pastangos, kuriuos yra „aptinkamos pritaikytos kaip pleistras ant tų vietų, kur iki tol ego ir išorinio pasaulio santykyje buvo atsivėręs plyšys“. Tai, ką laikome „patologiniu produktu“, iš tiesų yra mėginimas atsigauti, atsinaujinimo procesas.

Darian Leader
Kas yra pamišimas?

Darian Leader

Kas yra pamišimas?

Autorius: Darian Leader
Vertėjas: Mantas Davidavičius
Puslapiai: 396
Spaudos metai: 2020
Tiražas: 600 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-10-1
ISSN: 2669-0802

Turime

Panašios knygos: