Not a person

Platonas

Alkibijadas

Alkibijadas: Taip ir kalbu. Ir priduriu štai ką: kad veikiausiai susikeisime vaidmenimis, Sokratai, aš – tavo, o tu – mano. Mat nuo šios dienos aš nepaliausiu tavęs sekiojęs, o tu – mane vedęs. 

Sokratas: Kilnusis, tuomet mano meilė bus tarsi gandras: kai išperės tavyje sparnuotą meilę, šios vėl bus pasirūpinta.

Platonas
Alkibijadas

 

Platonas

Alkibijadas

Šis dialogas Antikos laikotarpiu buvo laikomas geriausiu įvadu ne tik į Platono mąstymo sistemą, bet ir į filosofiją apskritai. Dialogas gyvai pristato pagrindinius Platono dialogų veikėjus – Sokratą bei Alkibijadą, atskleidžia Sokrato filosofavimo techniką ir pagrindinius bruožus: dialektiką, elenchą, aporiją. Pasakojimas sukoncentruotas į Alkibijado asmenį – jo politines ambicijas, išvaizdą, gyvenimo būdą, o taip pat atskleidžiama Sokrato santykių su Alkibijadu perspektyva. Pagrindinė dialogo veikėjų tema – filosofija kaip tokia, o pokalbio varomoji jėga – Alkibijado ir Sokrato jausmai vienas kitam.

Turime

Autorius

Platonas

Platonas (422–347 m. pr. Kr) – graikų mąstytojas, kilęs iš Atėnų. Kartu su savo mokytoju Sokratu bei mokiniu Aristoteliu padėjo Vakarų filosofijos pagrindus. Žymus savo ontologine idėjų teorija, teigiančia, jog egzistuoja ideali būtis ir nuo jos priklausoma materiali realybė.  

Platonas gimė Aristono – Mesenijos bei Atėnų palikuonio – ir Periktionės – VI a. Graikijoje gyvenusio poeto, leidėjo Solono giminaitės – šeimoje. Tikrasis Platono vardas yra Aristoklis, o šią, taip prilipusią pravardę, filosofas įgavo gyvenimo eigoje. Remiantis istoriniais duomenimis teigiama, jog Platonas buvo tvirto sudėjimo, atletiškas, todėl nuo šių savo išvaizdos savybių įgavo pravardę: „plat“ – nuo būdvardžių „platus“, „plačiapetis“ (πλατύς).

Ir Aristonas, ir Periktionė buvo graikų aristokratijos atstovai, todėl Platonas, kaip kiti privilegijuotieji berniukai, įgavo puikų išsilavinimą, mokėsi pas geriausius Atėnų pedagogus. Platonas buvo mokomas gramatikos, muzikos, gimnastikos, piešimo, taip pat klausėsi filosofijos paskaitų, kuriose buvo remiamasi tokių filosofų, kaip Parmenidas, Herakleitas, Kratilas ir Pitagoras doktrinomis, kurios jaunąjį mąstytoją supažindino su metafizika ir epistemologija. Platono filosofija, paremta dialektikos principu, yra itin plati, kone visas egzistencijos dalis apimanti sistema. Visgi, yra kelios mąstymo kryptys, kur filosofas išsiplėtė labiausiai, tai – ontologija, etika bei politika.

Daugiau apie filosofą Platoną

Vertėjas

Vilius Bartninkas

Vilius Bartninkas – filosofijos daktaras, dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. V. Bartninkas Kembridžo universitete apgynė daktaro disertaciją, kurioje nagrinėjo įvairias aliuzijas į graikų dievus bei pilietinės religijos pasitelkimą vėlesniuosiuose Platono tekstuose. Filosofo pagrindiniai moksliniai interesai – antikinė politinė filosofija, senosios akademijos santykis su kosmologija ir teologija. Į lietuvių kalbą V. Bartninkas taip pat yra išvertęs Platono veikalą Lisidas, arba Apie draugystę bei H. Arendt Eichmanas Jeruzalėje: ataskaita apie blogio banalumą.

Daugiau apie Vilių Bartninką

 

Gražusis manipuliatorius Alkibijadas

Alkibijadas (450–404 m. pr. Kr) – Atėnų vadas, strategas, oratorius.  Visų pirma, Alkibijadas buvo labai gražus jaunuolis. Atrodytų, jog tokiam faktui neturi būti suteikiama pati didžiausia svarba, tačiau Alkibijado gyvenime fizinis grožis buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Apie šią savo savybę jis kalbėdavo kaip apie „nepaprastą laimę“ ir „netikėtą sėkmę, suteiktą dievų“.  

Alkibijadas gimė Kleinijo ir Deinomachės šeimoje, kurioje netrūko nei turtų, nei gero išsilavinimo: Kleinijas buvo turtingiausias atėnietis, o Deinomachė – įtakingosios Alkmajonidų dinastijos palikuonė.  Jaunystėje, tėvui žuvus, Alkibijadas pateko motinos pusbrolio Periklio – garsiojo Atėnų karvedžio – globon. Siekdamas globėjo pripažinimo taip pat įsitraukė į politiką, tačiau savo galią plėtė ne pasižymėdamas įgūdžiais karo lauke, bet įvairiomis manipuliacijomis, ryšiais su aristokratija, suokalbiais bei intrigomis.  

Daugiau apie Alkibijadą

Dizainerė

Laura Klimaitė

Ši knygų serija kėlė daugiausia iššūkių. Prie jos dizaino praleidau daugiausia laiko, nes užduotis sukurti knygų serijai dizainą tuo metu man buvo ypač įdomi. Galvojau, kaip Platono knygų serijoje atskleisti  dialogo/-ų idėją (tai Platono dialogų serija). Pagrindinė dizaino mintis yra besikalbančios knygos“. Sudėjus dvi serijos knygas nugarėle prie nugarėlės susideda pilnas žodis „Platonas“. Vizualinis dialogas plečiasi sudėjus daugiau knygų nugarėlėmis.

Knygai pasirodžius, stengiuosi į ją pasižiūrėti jau nebe dizainerės, o skaitytojo akimis. Skaitau, vartau mano įprastoje skaitymo aplinkoje, žiūriu kokie sprendimai pasiteisina, o kokie galbūt nelabai. Vėliau knygos padedamos matomoje vietoje – studijoje ant lentynos.

Knygos leidybą finansavo

Skaityti daugiau

Vilius Bartninkas: „Kartą nuėjęs Sokrato keliu – nebegali pasukti atgal“ | 15min.lt

Ko šiandien galime pramokti skaiydami „Alkibijadą“?

– Dialogas bando atsakyti į klausimą, kokio pilietinio ugdymo reikia jauniems žmonėms. Dialoge susiduria dvi pedagoginės mokyklos – sofistinė ir sokratinė. Pirmoji pabrėžia, kad ugdymo procesas turi būti nukreiptas į pragmatiką, naudą, karjerą ir sėkmingumą. Jaunuolis, kurį kalbina Sokratas dialoge, kaip tik yra užaugęs tokios edukacijos paradigmoje. Tuo tarpu sokratinė mokykla pabrėžia mąstymo kultūros, kritinio požiūrio į dominuojančius prietarus, atsakingo santykio su aplinkiniais bendrapiliečiais vertę. Sokratas nori parodyti, kad teorinio mąstymo lavinimas ir praktinis gyvenimas, kad mąstymas ir empatija, idėjos ir veiksmai yra intymiai susiję. Tai yra savitai atgaivintas senas graikiškas idealas, žodžių ir darbų dermės idealas. Taip ir Sokratas kalba, kad kartą nuėjęs sokratiniu keliu – nebegali pasukti atgal. Tad Sokratas „Alkibijade“ bando įrodyti, kad toks ugdymo kelias politinei bendruomenei yra prasmingesnis.

Kristupo Saboliaus recenzija „Trys Platonai“ | bernardinai.lt

„Jeigu man kas nors (pavyzdžiui, Netflix, Showtime, HBO etc.) pasiūlytų sukurti serialą apie senovės Graikiją, greičiausiai jo istorijos pagrindu pasirinkčiau Alkibijado gyvenimą. Ne tik todėl, kad išgirtasis jaunuolio grožis leistų pritraukti Jude’ą Law, Ashtoną Kutcherį ar kiek pagrimuotą Bradą Pittą pagrindiniam vaid­meniui. Alkibijadas buvo tobulas dramatinis personažas – išverstaskūris garbėtroška, įsitraukęs į daugybę moraline prasme dviprasmiškų situacijų, tačiau kartu puoselėjęs filosofines aspiracijas. Politika, karas, daug išdavysčių ir šventvagysčių, o dar daugiau – sekso (visų pirma – homoerotinio) beveik savaime pasiūlo ir žanrą – aštraus siužeto politinis trileris tik suaugusiems.

Sokratas: O jei visgi kas būtų įsimylėjęs Alkibijado kūną, jis būtų pamilęs ne Alkibijadą, o kažką iš Alkibijado dalykų?

Alkibijadas: Tiesą sakai.

Sokratas: O kas nors tave pamilęs, ar myli tavo sielą?

Alkibijadas: Sprendžiant pagal tavo svarstymą, atrodo, kad būtinai…

Sokratas: Taigi tas, kuris myli tavo kūną, nueina ir palieka tada, kai kūnas nustoja žydėti?

Alkibijadas: Regis.

Sokratas: O tas, kuris myli tavo sielą, nepalieka, kol ji eis to, kas geriau, link?

Alkibijadas: Regis.

Sokratas: Tai aš esu tas, kuris, visiems kitiems pasitraukus, nenueina ir kuris, tavo kūno žydėjimui praėjus, pasilieka.

Alkibijadas: Kaip gerai, Sokratai. Ir niekad nepasitrauk.

Sokratas: Tuomet stenkis būti gražiausias.

Platonas
Alkibijadas

Platonas

Alkibijadas

Autorius: Platonas
Vertėjas, įvado autorius: Vilius Bartninkas
Komentarai ir bibliografija: Vytautas Ališauskas
Puslapiai: 176
Spaudos metai: 2016
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Knygų serijos dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Opera Platonis
ISBN: 978-609-95895-1-0
ISSN: 2538-6689
Dvikalbis senovės graikų-lietuvių vertimas

Turime

Panašios knygos: