Not a person

Saulius Geniušas

Kas yra skausmas?

Skausmas yra atstumiantis ir neperduodamas jutiminis jausmas, kuris gali būti duotas tik tiesioginiu potyriu ir kuris turi keturias esmines charakteristikas: jis yra laikiškai ištęstas, lokalizuojamas kūne, pasižymi tam tikru intensyvumu ir turi išskirtinę patirtinę kokybę.
Skausmas yra iš esmės neperduodamas jausmas: kaip niekas kitas negali už mane gimti ar mirti, taip ir niekas kitas negali pajausti mano skausmo. Skausmas individualizuoja ir visuomet yra individualizuotas 

Saulius Geniušas
Kas yra skausmas?

Saulius Geniušas

Kas yra skausmas?

Kas yra skausmas? Deskriptyvioji psichologija, transcendentalinė filosofija ir natūralizmas yra pirmoji Honkonge gyvenančio ir dirbančio filosofo Sauliaus Geniušo knyga lietuvių kalba, kurioje vystoma originali ir aktuali skausmo fenomenologinė samprata. Geniušo skausmo studijos pradžia – skausmo sampratos kompleksiškumas: ką turime omenyje, kai sakome žodį skausmas? Ar įmanoma bendra skausmo samprata, paaiškinanti tiek skausmą įsikandus lūpą, tiek skausmą lūžus kojai ar lėtinį nugaros skausmą? Apskritai, ką reiškia patirti skausmą?

Turime

Autorius

Saulius Geniušas 

Saulius Geniušas filosofijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete, o daktaro – New School for Social Research (JAV). Savo daktaro disertacijoje, kuri buvo apdovanota Hanso Jono premija, tyrinėjo Edmundo Husserlio fenomenologinę horizonto koncepciją. Geniušo monografija Horizonto ištakos Husserlio fenomenologijoje (The Origins of the Horizon in Husserl’s Phenomenology) buvo publikuota 67-oje Springerio leidinio Indėlis į fenomenologiją (Contributions to Phenomenology) serijoje.

Geniušas taip pat yra publikavęs per šešiasdešimt straipsnių įvairiuose filosofiniuose leidiniuose bei antologijose anglų, vokiečių prancūzų, ispanų ir lietuvių kalbomis. Nuo 2007 m. dėstė New School universitete, Eugene Lang koledže (JAV), 2008 m. tapo asistuojančiu filosofijos profesoriumi James Madison universitete (JAV), o nuo 2012 m. prisijungė prie Honkongo kiniškojo universiteto katedros profesorių gretų, taip pat dirba Husserlio archyvuose, Kelno universitete (Vokietija).

Daugiau apie Saulių Geniušą

 

Apie knygą 

Geniušo studija Kas yra skausmas? yra ilgų fenomenologinių tyrinėjimų vaisius. Angliškai šie tyrinėjimai sugulė tarptautinio pripažinimo sulaukusioje Phenomenology of pain knygoje, išleistoje 2020 metais Ohio University Press, o lietuviams siūloma tais pačiais tyrimais grįsta trumpesnė ir platesnei auditorijai labiau prieinama studija.

Geniušo skausmo studijos pradžia – skausmo sampratos kompleksiškumas: ką turime omenyje, kai sakome žodį skausmas? Ar įmanoma bendra skausmo samprata, paaiškinanti tiek skausmą įsikandus lūpą, tiek skausmą lūžus kojai ar lėtinį nugaros skausmą? Apskritai, ką reiškia patirti skausmą?

Geniušas išsamiai apžvelgia šiuolaikinių skausmo teorijų interpretacijas. Vienos kritikuojamos dėl savo tiesmukiško skausmo kaip fizinio reiškinio suvokimo, kitos, būdamos pernelyg siauros, nesugeba apmąstyti visų skausmo apraiškų. Skausmo studija vystoma trimis kryptimis vienu metu: apžvelgiami ir kritikuojami šiuolaikiniai skausmo supratimai, kaip atspirties taškas adekvačiam skausmo supratimui pristatomas fenomenologinis metodas ir atskleidžiama skausmo esmė.

Fenomenologija, skirtingai negu kiti mokslai, pradeda ne nuo elektronų neuronuose ar biologinių procesų, o nuo skausmo patirties: ką man sako mano skausmo patirtis? Taip atsiveria platesnis skausmo fenomeno interpretacijų laukas į kurį galima įtraukti ne tik žaizdas, bet ir lėtinį skausmą, ribines skausmo patirtis.  

 

Autoriaus komentaras

Paskutinius šešerius metus savo tyrinėjimuose pagrindinį sutelkiau dėmesį į skausmo fenomenologiją. Tai beveik visiškai netyrinėta sritis. Nors ir yra nenuginčijama, kad skausmas yra patirtis, apie skausmą, kaip patirtį, galime sakyti tai, ką Augustinas sakė apie laiką: Kas yra skausmas? Kai niekas neklausia, aš žinau; kai noriu paaiškinti kažkam paklausiusiam, aš nežinau. Skausmo mokslas pasako mums labai daug apie tuos biologinius mechanizmus, kurie sukelia skausmo patirtį. Bet šio mokslo rėmuose mes vargiai sužinome ką nors svarbaus apie skausmą kaip patirtį. Būtent tokiame kontekste fenomenologija tampa nepaprastai vaisinga sritis.

– Saulius Geniušas

Projekto leidybą finansavo

 Skausmas yra iš esmės neperduodamas jausmas: kaip niekas kitas negali už mane gimti ar mirti, taip ir niekas kitas negali pajausti mano skausmo.

Saulius Geniušas
Kas yra skausmas?

Saulius Geniušas

Kas yra skausmas?

Autorius: Saulius Geniušas
Puslapiai: 156
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 600 egz.
Viršelis: minkštas
Dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
ISBN: 978-609-8236-12-5

Turime

Panašios knygos: