Not a person

Naudojimosi taisyklės

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-02-05


Įvadas

Sveikiname apsilankius www.phiknygos.lt (toliau – svetainė) – MB Phi knygos (įmonės kodas 304045063, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, Lietuva (toliau šių Naudojimo sąlygų tekste – mes) priklausančioje ir jos administruojamoje interneto svetainėje.

Kas mes esame? Mes esame leidykla „Phi knygos“. Mūsų pavadinimas ir kontaktiniai duomenys nurodyti interneto svetainėje, iš kurios buvote nukreipti į šį dokumentą.

Kaip patvirtinti, kad sutinkate su šiomis sąlygomis? Jei naudojate svetainę, jūs sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis (toliau – sąlygos). Tai svarbios nuostatos, susijusios su jūsų naudojimusi svetaine: jos yra teisiškai įpareigojančios, todėl perskaitykite jas prieš pradėdami naudotis.

Atsakomybės apribojimas: Naudodamiesi svetaine, jūs sutinkate su tam tikrais atsakomybės apribojimais, paaiškintais šiose sąlygose. Apibendrinimas: svetaine naudojatės savo pačių rizika; mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesuteikiame jokių garantijų (išreikštų ar numanomų) dėl svetainės ir jūsų naudojimosi ja.

JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NEGALITE NAUDOTIS SVETAINE.

Papildomos sąlygos: jeigu naudojatės tam tikromis šios svetainės sritimis arba joje pateikiamais pasiūlymais, gali būti taikomos kitos sąlygos ir galioti kiti pranešimai. Tokiu atveju apie tai bus pranešta ir kai kuriais atvejais bus pareikalauta prieš tęsiant perskaityti tokius dokumentus ir patvirtinti, kad su jais sutinkate.

Svetainės naudojimas

Svetainė skirta visiems (toliau – numatytasis vartotojas) ir kurie gyvena bet kurioje šalyje.

Prireikus susikurti svetainei skirtą paskyrą, mes paprašysime jūsų pateikti asmeninę informaciją. Įprasti duomenys: vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji šalis ir el. pašto adresas arba telefono numeris. Informaciją saugosime laikydamiesi Privatumo politikos nuostatų.

Svarbu, kad pateiktumėte tikslią, išsamią ir naujausią informaciją apie save. Jūs sutinkate užtikrinti, kad informacija būtų tiksli, išsami ir atnaujinta. Jūs sutinkate niekam neatskleisti savo paskyros slaptažodžio. Jūs esate atsakingi už visą savo paskyros veiklą ir nesvarbu, ar jūs apie ją žinote, ar ne.

Jūs negalite naudoti kito asmens slaptažodžio ar paskyros. Jūs negalite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie svetainės. Jei bandysite tai padaryti patys arba padėsite ar nurodysite kitiems tai padaryti, suteikdami programinę įrangą ar įrankius, mes uždarysime jūsų paskyrą. Jei kitas asmuo naudos jūsų paskyrą, galime ją sustabdyti ar nutraukti prieigą prie jos (žr. skirsnį Svetainės pakeitimas ir veiklos sustabdymas). Jūs turite iškart pranešti mums apie bet kokį neleistiną naudojimąsi jūsų vartotojo vardu, slaptažodžiu ar kita paskyros informacija arba apie bet kokį kitą jums žinomą saugumo pažeidimą, susijusį su jūsų paskyra ar svetaine.

Svetainės pakeitimas ir veiklos sustabdymas

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti, sustabdyti arba nutraukti prieigą prie svetainės arba jos veiklą. Pvz., mes galime nutraukti svetainės veiklą vartotojams, jeigu turime priežastį manyti, kad ją naudoja kažkas kitas, o ne numatytasis vartotojas.

Mes taip pat galime bet kuriuo metu atnaujinti svetainę ir keisti jos turinį. Nors mes stengiamės atnaujinti svetainės informaciją, atkreipkite dėmesį, kad bet koks turinys bet kuriuo metu gali būti pasenęs, ir mes neprivalome jo atnaujinti.

Mes taip pat galime laikinai sustabdyti įprastą svetainės arba bet kurios jos dalies veikimą, jeigu to reikia siekiant atlikti įprastus arba išskirtinius priežiūros darbus, ištaisyti klaidas arba atlikti kitus pakeitimus.

Svetainės ir medžiagos naudojimas

Svetainė ir visas jos turinys (įskaitant programinę įrangą, failus, grafinę informaciją, duomenis, vaizdus ir kitą medžiagą) (toliau – medžiaga) yra mūsų, mūsų arba teikėjų bei partnerių (arba kelių iš jų) išimtinė nuosavybė, įstatymais saugoma mūsų šalyje ir kitose šalyse.

Visos medžiagos intelektinės nuosavybės teisės priklauso mums arba mūsų teikėjams. Jūs negalite jokios svetainės ar medžiagos dalies naudoti, modifikuoti, kopijuoti, atgaminti, publikuoti, įkelti, skelbti, perduoti, platinti, parduoti, suteikti licenciją, nuomoti, viešai rodyti ar atlikti, transliuoti, redaguoti, pritaikyti, kurti išvestinių darbų, keisti apgrąžos inžinerijos metodu bet kokiu būdu.

Ši svetainė ir medžiaga skirta tik jūsų asmeniniam, privačiam naudojimui. Jūs negalite jų naudoti kitais tikslais (pvz., verslo arba komerciniais tikslais). Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą pastraipą „Atsakomybės apribojimas.

Nuorodos

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui. Mes nekontroliuojame šių interneto svetainių ir jų netikriname. Atkreipkite dėmesį, kad:

 • šių svetainių mes nepalaikome, nesame už jas atsakingi ir neduodame su jomis susijusių įsipareigojimų: ypač mes nesame atsakingi už šioms svetainėms taikomas sąlygas ar jų privatumo praktikas, jų prieinamumą, jose pateikiamą turinį, reklamą, produktus, medžiagą, paslaugas ar informaciją; ir
 • prieiga prie tokių svetainių jūs naudojatės savo pačių rizika.

Jūs jokioje svetainėje negalite naudoti kadrų, saitų ar giliųjų saitų, nukreipiančių į šią svetainę nesuderinę su mumis.

Privatumo ir slapukų politika

Svetainėje rinksime jūsų asmeninius duomenis ir juos apdorosime pagal savo Privatumo politikos nuostatas. Perskaitę šią informaciją sužinosite, kokią asmeninę informaciją mes renkame apie jus, kaip mes ją naudojame ir su kuo ja dalijamės, taip pat apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

Ši svetainė taip pat naudoja slapukus ir taiko panašias technologijas, leidžiančias automatiškai rinkti tam tikrą informaciją. Norėdami daugiau sužinoti apie šias technologijas (įskaitant „Google Analytics“ slapukus), naudojimo būdus ir galimybę juos priimti arba jų atsisakyti, žiūrėkite mūsų Slapukų politiką.

Prieš naudodamiesi svetaine, turite peržiūrėti mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką. Kaip ir šias sąlygas, mes galime keisti juos bet kuriuo metu.

Atsakomybės atsisakymas

Nors mes darome viską, kad svetainė būtų informatyvi ir patogi naudoti, ji jums yra prieinama tik tokia, kokia yra šiuo metu, nebent šiose sąlygose būtų nurodyta priešingai. Taip pat:

 1. tai jūsų – ne mūsų – atsakomybė užtikrinti, kad svetainė atitiktų numatytus jūsų naudojimo tikslus;
 2. dėl jūsų neprisiimame jokios atsakomybės dėl svetainės (žr. pastraipą Atsakomybės apribojimas), ir
 3. mes neprisiimame atsakomybės dėl svetainės tinkamumo ar atitikties jūsų poreikiams, ir, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, atsisakome visų aiškiai išreikštų ar numanomų pažadų ir garantijų, įskaitant:
  • kad svetainė, joje pateiktas, per ją perduodamas ar kitaip su juo susijęs turinys yra tikslus, išsamus, laiku pateiktas, atnaujintas, tinkamas arba veiks be klaidų;
  • kad prieiga prie svetainės veiks nepertraukiamai arba be klaidų ir
  • kad svetainėje ar kompiuterių sistemose, suteikiančiose prieigą prie svetainės, nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Atsakomybės apribojimas

Mes nebūsime jums atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą jums naudojantis svetaine ir pažeidžiant šias sąlygas, arba sukeltą technologijoms kenksminga medžiaga ar veiksmais (tokiais kaip virusai arba paskirstyta paslaugos trikdymo ataka), kurie gali turėti įtakos jūsų kompiuterio įrangai, kompiuterių programoms, duomenims ar kitai medžiagai, susijusiai su jūsų naudojimusi mūsų svetaine ar bet kuria su juo susieta interneto svetaine.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad svetainės veikimas priklauso nuo tinkamo ir efektyvaus interneto bei trečiųjų šalių įrangos ir paslaugų veikimo (įskaitant jūsų pačių prietaisą arba interneto naršyklę), ir mes dėl jų nesuteikiame jokios garantijos ir neprisiimame jokios atsakomybės. Mes nesame atsakingi už jokią tyčinę, netiesioginę, baudžiamojo ar pasekminio pobūdžio žalą ar nuostolius, arba bet kokį duomenų, pelno, pajamų, verslo ar reputacijos praradimą.

Jei jūs sukelsite techninių svetainės arba svetainę jums ar kitiems asmenims perduodančių sistemų sutrikimų, jūs prisiimsite atsakomybę už visus nuostolius, įsipareigojimus, žalos atlyginimą ir išlaidas, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir teismo išlaidas, kylančias ar atsiradusias dėl šio sutrikimo.

Jurisdikcija ir taikomi įstatymai

Šias sąlygas ir jūsų naudojimąsi svetaine reglamentuoja jurisdikcijos, galiojančios svetainės kontaktinėje informacijoje nurodytoje vietoje (toliau – jurisdikcija), įstatymai. Jūs neatšaukiamai sutinkate su išskirtine jurisdikcijai priklausančių teismų (ir, kiek šalys gali teisėtai sutarti, arčiausiai mūsų registruotosios buveinės esančio miesto teismų) jurisdikcija dėl bet kokių veiksmų, skirtų šioms sąlygoms įgyvendinti. Ši svetainė sukurta taip, kad atitiktų jurisdikcijos įstatymus.

Kitos svarbios teisės, numatytos šiose sąlygose

Šiose sąlygose numatytas teises ir įsipareigojimus galime perduoti kitai organizacijai, tačiau tai neturės įtakos šiose sąlygose numatytoms jūsų teisėms.

Jeigu mes nereikalausime, kad jūs laikytumėtės visų savo įsipareigojimų pagal šias sąlygas, arba jei mes nesiimsime užtikrinti savo teisių įgyvendinimo jūsų atžvilgiu, ar jeigu to nedarysime iškart, tai nereiškia, kad mes atsisakome savo teisės imtis reikalavimų arba kad jūs neturite laikytis šių įsipareigojimų. Jeigu nuspręsime atsisakyti savo teisių pateikti reikalavimus dėl šių teisių nevykdymo ar pažeidimo, tai padarysime raštu.

Kiekviena iš šių sąlygų dalių galioja atskirai. Tai reiškia, kad jeigu atitinkama institucija ar teismas nuspręs, kad bet kuri iš jų yra neteisėta, neatitinkanti įstatymų arba neįvykdoma, likusios dalys liks galioti.

Šiomis sąlygomis nesuteikiamos teisės niekam, išskyrus jūsų ir mūsų teises.

Kaip su mumis susisiekti

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu, jei:

 • manote, kad svetainė pažeidžia jūsų intelektinės nuosavybės teises arba kad joje pateikiamas neteisėtas, įžeidžiamasis arba jūsų ar trečiosios šalies teises pažeidžiantis turinys; arba
 • turite klausimų dėl šių sąlygų arba svetainės.