Not a person

Jan Patočka. Platonas ir Europa

19 

Autorius: Jan Patočka
Vertėjas: Almis Grybauskas
Įvado autorius: Rolandas Breeuris
Moksliniai redaktoriai: Dalius Jonkus ir Tomas Šinkūnas
Redaktorė: Ernesta Pauwels
Puslapiai: 304
Spaudos metai: 2024
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas
Maketuotoja: Asta Puikienė
Knygų serijos dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-34-7
ISSN: 2669-0802

Platonas ir Europa – filosofinė, kultūrinė, politinė įžvalga į universalius europietiškumo principus. Pagrindinė Patočkos veikalo tezė – rūpestis siela yra Europos dvasinio paveldo šerdis.

Didysis filosofų atradimas – sielos nemirtingumas – nenugrimzdo užmarštin. Iš jo gimė filosofinės tiesos ir teisingumo paieškos, o kartu ir universalumas, būdingas europietiškajai kultūrai. Šis veikalas yra Patočkos kvietimas esmingai permąstyti filosofinį, kultūrinį, politinį europietiškumo žemėlapį, naujai pažvelgti į kelis tūkstantmečius formuotą tapatybę.

Atsisakęs stoti į komunistų partiją čekų filosofas Janas Patočka (1907–1977) neteko teisės dirbti akademinio darbo. Nepaisydamas to, darbą tęsė skaitydamas paskaitas pogrindyje. 1977 m. prisijungė prie „Chartijos 77“ manifesto, o po persekiojimų, sulaikymo netrukus mirė nuo širdies smūgio po ilgai trukusios policijos apklausos.

Aplankui iliustruoti panaudotas Josefo Šímo paveikslas Evropa (Moravijos Galerina Brno).

Dr. Simas Čelutka: Knyga, kurioje keliamas kertinis klausimas, – kas gyvenime yra svarbiausia? Kam verta skirti didžiausią dėmesį – kūnui ar sielai? Ką pametame, susitelkdami vien į materialinę gerovę, karjerą ir darbą? Janas Patočka mums primena, kad tikroji Europos esmė yra ne technomokslo pažanga, o transcendencija ir rūpestis siela.

Projektą finansuoja:

Turime