Not a person

Franz Rosenzweig. Išganymo žvaigždė

29 

Autorius: Franz Rosenzweig
Vertėjas: Antanas Gailius
Puslapiai: 544
Spaudos metai: 2023
Tiražas: 400 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-32-3

Išganymo žvaigždė (vok. Der Stern der Erlösung, 1921) – religinės filosofijos veikalas parašytas XX a. pradžioje yra vienas svarbiausių, bet mažiausiai žinomų egzistencializmo, religinės filosofijos, judaizmo veikalų. Visa aprėpiančių, sistematinių filosofijų, vokiškojo idealizmo kontekste prioretizuojama konkretaus žmogaus patirtis. Per produktyvų filosofijos ir teologijos santykio atskleidimą kuriama nauja mąstymo paradigma. Dialogas tarp religijų atsakinėja į seniausius ir svarbiausius religinius klausimus, įveiklina ir leidžiai konkrečiai suvokti Kūrinijos, Apreiškimo, Išganymo sąvokas, jų prasmę ir reikšmę gyvenimui.

Franzas Rosenzweigas (1886-1929) – vokiečių teologas, filosofas,  studijavo Berlyno, Freiburgo universitetuose, kartu su Martinu Buberiu į vokiečių kalbą išvertė Senąjį Testamentą. Rosenzweigo filosofija padarė svarią įtaką Martino Buberio, Emmanuelio Levino ir kitų mąstytojų filosofijoms. Kariavo Pirmajame pasauliniame kare. Pasižymėjo kaip švietėjas ir mokytojas prisidėjęs prie žydiškosios Das freie jüdische Lehrhaus mokyklos Frankfurte prie Maino įkūrimo; jai vadovavo. Vėliau jį pakeitė Rudolfas Hallo, Martinas Buberis.

Projektą finansuoja: