Not a person

Ciceronas. Apie lemtį (el. knyga)

Elektroninės knygos formatas – EPUB.
Įsigijus knygą gausite nuorodą kuri bus aktyvi 48 val.
Per šį laiką knygą atsisiųsti galėsite tris kartus.

Autorius: Ciceronas
Vertėja: Živilė Pabijutaitė
Pasirodymo metai: 2023
Viršelio dizaino idėjos autorė: Laura Klimaitė-Lusa
ISBN: 978-609-82360-7-1
ISBN: 978-609-8236-52-1 (el. knyga)
ISSN: 2783-8366 (el. knyga)
El. knygą sudarė: Asta Puikienė

Živilės Pabijutaitės iš lotynų kalbos verstame Cicerono (106 m. pr. Kr. – 43 m. pr. Kr.) veikale Apie lemtį (De fato, 44 m. pr. Kr.) nagrinėjama fundamentali laisvos valios ir determinizmo suderinamumo problema, skirtingais pavidalais nepraradusi aktualumo iki šių dienų: viduramžių filosofijoje šis veikalas tarnavo kaip pagrindas svarstant santykį tarp Dievo visažinystės ir laisvo apsisprendimo doktrinų, Naujaisiais laikais – sprendžiant, ar ir kokią įtaką mechanistinis mokslinis pasaulėvaizdis turi laisvam žmogaus pasirinkimui. Šiuolaikinėje filosofijoje Cicerono veikalu De fato plačiai remiamasi sprendžiant atsitiktinių teiginių apie ateitį (angl. future contingents) problemą, itin aktualią ne tik filosofijos, bet ir logikos bei matematikos disciplinose: čia klausiama, ar ir kaip loginis dvireikšmiškumo principas, fundamentalus klasikinėje logikoje, suderinamas su atviros ateities intuicija, ir De fato dėstomas ciceroniškasis požiūris laikomas vienu konkurencingiausių šios problemos sprendimo būdų.

Projektą finansuoja: