Not a person

Anne Conway. Seniausios ir naujausios filosofijos pradai

12 

Autorė: Anne Conway
Vertėjas: Laurynas Adomaitis
Puslapiai: 280
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizaineris: Juris Petraškevičs
ISBN: 978-609-8236-01-9
Dvikalbis lotynų-lietuvių vertimas

Materijos ir mąstymo atskyrimas, kurį į modernybės pamatus įdėjo Dekartas, šiandien matomas kaip vienas iš gausybės mūsų ekologinių, kultūrinių ir mokslo vystymosi problemų šaltinių. 17 amžiuje gyvenusi britų filosofė Anne Conway buvo viena pirmųjų mąstytojų Dekarto mechanicizmui priešpastačiusi savo organišką gamtos filosofiją ir vieningos būties sampratą. Padariusi įtaką Leibnizui ir kitiems savo laikmečio mąstytojams, Conway, kaip ir daugelis kitų moterų filosofių, buvo pamiršta ir ištrinta iš filosofijos istorijos. Šiandien iš naujo atrasta Conway tapo įkvėpimu mūsų laikų ekofilosofijai.

Projektą finansuoja:

Turime