Not a person

Kas yra psichozė? (pagal Darianą Leaderį)

Dariano Leaderio knyga Kas yra pamišimas? yra viena iš nedaugelio šiandieną parašytų knygų, kuri kalba apie psichoanalitinę psichozės teoriją bei apie Lakaninės psichoanalizės naudą gydant psichozę. 21 amžiaus pradžios psichiatrijoje psichoanalitinės idėjos yra greičiau istorinis reliktas nei praktikoje taikoma teorija, todėl knygos Kas yra pamišimas? išleidimas yra reikšmingas įvykis  pirma, atgaivinant jau primirštą Lakaninę psichoanalizę ir, antra, siekiant sukurti erdvę reikštis kitokiam požiūriui gan totalitariniame psichinės sveikatos apsaugos diskurse.  

Leaderio pateikiama psichoanalitinė psichozės analizė kvestionuoja tiek šiuolaikinėje psichiatrijoje vyraujantį psichozės supratimą, tiek ir jos gydymo metodus. Leaderis pabrėžia, kad šiuolaikinei psichiatrijai nerūpi individo patirtys – diagnozės yra priskiriamos, remiantis aiškiai matomais simptomais, neklausiant, kokią reikšmę jie turi asmens gyvenime. Tokia praktika nestebina, atsižvelgiant į tai, kad šiandieną psichiatras vienam pacientui vidutiniškai per metus gali skirti pusantros valandos. Leaderis pabrėžia, kad tokią praktiką nulemia psichiatrijos ir farmacijos industrijos sąjunga, bei aprašo, kaip antipsichotinių medikamentų atsiradimas prisidėjo prie šiuolaikinio psichozės supratimo.  

Šiuolaikinėje psichiatrijoje psichozė yra sutapatinama su jai būdingais simptomais tokiais kaip pavyzdžiui kliedesiai. Šis sutapatinimas nulemia psichozės gydymo apribojimą kliedesių pašalinimu:  jie yra nuslopinami antipsichotiniais medikamentais bei koreguojami taikant kognityvinę terapiją, kuri kliedesius traktuoja kaip klaidingą mąstymą, reikalaujantį pataisymo. Tokie gydymo metodai ne tik nepadeda, bet ir žeidžia individo orumą. Sukritikavęs šiuos metodus, Leaderis atkreipia dėmesį, kad kitaip nei nūdienos psichiatrai, Lakanininkai kliedesių netapatina su psichoze, bet juos laiko daugiau atsaku į sutrikimą bei bandymu sunormalizuoti sunkiai suprantamas patirtis. Psichozė jiems yra ne psichinė liga, bet mentalinė struktūra, kurią turintis asmuo nebūtinai turi būti gydomas. Lakanininkai pripažįsta netrigerintą psichozę arba kitaip tylųjį pamišimą, kuris puikiai dera su normaliu gyvenimu. Asmuo gali turėti savo susikurtą kliedesių pasaulį, kuriame jis yra, pavyzdžiui, tolimos planetos valdovas, ir taip pat kiekvieną dieną eiti į darbą, auginti vaikus, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Tyliojo pamišimo atveju šios dvi realybės gali metų metais koegzistuoti viena kitai netrukdydamos. Leaderis pažymi, kad kiekvienas psichozės atvejis yra unikalus, todėl tiktai atsižvelgiant į psichotiko gyvenimo istoriją galima pasakyti, į kokias patirtis yra atsakoma kliedesiais bei kaip jie jas sunormalizuoja. Psichozės gydymas reikalauja pastovaus darbo su pacientu, kuris gali trukti daug metų. 

Vienas iš vertingiausių psichoanalitinės prieigos prie psichozės aspektų yra kliedesių turinio svarbos psichozės supratimui pripažinimas. Nenurašant nei vienos paciento patirties kaip nenormalios ir taisytinos, jo gyvenimui ir kančiai yra suteikiama orumo, kurio labai trūksta taikant medikamentinį gydymą.  Leaderis sėkmingai pagrindžia psichoanalizės naudą gydant psichozę bei atskleidžia Lakano idėjų relevantiškumą interpretuojant pamišimo ir normalumo santykį. Kas yra pamišimas? aiškiai liudija, kad psichoanalitinės idėjos yra ne istorinis reliktas, bet gyva ir veiksminga teorija. 

Susiję