Not a person

Saulius Geniušas

Išsilavinimas:  

Filosofijos bakalauro laipsnis įgytas Vilniaus universitete (1995-1999); filosofijos magistro laipsnis – McMasterio (Kanada) universitete (2000-2002), daktaro – New School for Social Research (JAV) (2003-2008). 

Veikla:  

Savo daktaro disertacijoje, kuri buvo apdovanota Hanso Jono (Hans Jonas) premija, tyrinėjo Edmundo Husserlio fenomenologinę horizonto koncepciją. S. Geniušo monografija Horizonto ištakos Husserlio fenomenologijoje (The Origins of the Horizon in Husserl’s Phenomenology) buvo publikuota 67-oje Springerio leidinio Indėlis į fenomenologiją (Contributions to Phenomenology) serijoje 

Saulius Geniušas taip pat yra publikavęs daugiau nei šešiasdešimt straipsnių įvairiuose filosofiniuose leidiniuose bei antologijose anglų, vokiečių prancūzų, ispanų ir lietuvių kalbomis. Nuo 2007 m. dėstė New School universitete, Eugene Lang koledže (JAV), 2008 m. tapo asistuojančiu filosofijos profesoriumi James Madison universitete (JAV), nuo 2012 m. prisijungė prie Chinese University of Hong Kong katedros profesorių gretų, taip pat dirba Husserlio archyvuose, Kelno universitete (Vokietija). 

Tyrinėjimų sritys: 

Saulius Geniušas tyrinėja 19 – 20 a. kontinentinę filosofiją bei šias jos šakas: fenomenologiją (ypač E. Husserlį ir M. Heideggerį), hermeneutiką (ypač H. Gadamerį ir P. Ricoeurą), taip pat 19 a. filosofiją (ypač F. Nietzschę ir G. Hegelį). S. Geniušas dėsto kursus apie istorijos filosofiją, estetiką, fenomenologiją, hermeneutiką, vaizduotės filosofiją, filosofinę antropologiją 

 Visgi, Lietuvoje bei užsienyje filosofas labiausiai siejamas su fenomenologija. Vienoje iš savo paskaitų S. Geniušas įvardija fenomenologiją kaip specifinį mąstymo stilių ir ją apibūdina penkiais teiginiais: 1) fenomenologija yra mąstymo stilius, kuriam būdinga transformuoti visas problemas į prasmių problemas; 2) fenomenologija atmeta bet kokį bandymą redukuoti prasmių problemas į lingvistinių prasmių lygmenį; 3) anapus patirties rėmų nėra jokių prasmių; 4) visos prasmės yra konstituojamos patirties rėmuose; 5) nesama jokios patirties be patirties subjekto.  

Dabartinė veikla: 

Per pastaruosius kelerius metus S. Geniušas labiausiai plėtoja skausmo fenomenologijos sampratą. Filosofas naujausiuose savo tyrinėjimuose koncentruojasi į psichosocialinius skausmo aspektus.  

Filosofo tekstas apie skausmo fenomenologiją anglų kalba: https://www.ohioswallow.com/book/The+Phenomenology+of+Pain 

Daugiau apie filosofą: 

Video, S. Geniušas apie sapnų fenomenologiją https://www.youtube.com/watch?v=TlGZCUk5jV4

S. Geniušo veikla https://cuhk.academia.edu/SauliusGeniusas/CurriculumVitae 

Paskaita, transkribuota http://www.filosofija.info/mastymas/honkongo-universiteto-profesorius-saulius-geniusas-fenomenologija-kaip-specifinis-mastymo-stilius/ 

Sauliaus Geniušo redaguotos knygos:

Geniusas, S. and Fairfield, P. (eds.), Hermeneutics and Phenomenology: Figures and Themes. Bloomsbury, 2018. (Reviewed in Notre Dame Philosophical Reviews and Journal of the British Society for Phenomenology)

Fairfield, P. and Geniusas, S. (eds.), Relational Hermeneutics: Essays in Comparative Philosophy. Bloomsbury, 2018. (Reviewed in Comparative and Continental Philosophy)

Geniusas, S. (ed.), Stretching the Limits of Productive Imagination: Studies in Kantianism, Phenomenology and Hermeneutics. Rowman & Littlefield, 2018. (Reviewed in Phenomenological Reviews)

Geniusas, S. and Nikulin, D. (eds.), Productive Imagination: Its History, Meaning and Significance. Rowman & Littlefield, 2018. (Reviewed in VoegelinViewStudi di Estetika: Italian Journal of Aesthetics and Phenomenological Reviews)

    Autoriaus knygos