Not a person

Kęstas Kirtiklis

Kęstas Kirtiklis – žurnalistikos ir medijų tyrimo centro docentas, daktaras, 2009 metais apgynęs daktaro disertaciją Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje. Vilniaus universitete dėsto komunikacijos filosofiją bei filosofijos teorijas. Moksliniai interesai – socialinių mokslų filosofija, komunikacijos tyrimų metodologija, komunikacijos ir medijų filosofija. iš kolegų filosofų jis išsiskiria ir parašytų publicistinių straipsnių kiekiu, taigi siekiu daryti „poveikį“ visuomenei.

Autoriaus knygos