Not a person

Jean-Paul Sartre. Įsivaizduojamybė

24 

Dėmesio! Tai yra išankstinis knygos užsakymas.
Galutinis knygos formatas (viršelis, puslapių skaičius ir kt.), pristatymo laikas gali kisti.
Knygą planuojame pristatyti 2022 m. gruodį.

Autorius: Jean-Paul Sartre
Vertėjas: Daina Habdankaitė
Įvado autorius: Kristupas Sabolius
Puslapiai: per 300
Spaudos metai: 2022
Tiražas: per 300 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija

Įsivaizduojamybė (pranc. L’Imaginaire, 1940) – prancūzų filosofo Jeano-Paulio Sartre’o veikalas kuriame vystoma originali mentalinio vaizdinio koncepcija, atskleidžiamas žmogaus santykio su tikrove nepirmapradiškumas ir problematiškumas. Knygoje nuodugniai klasifikuojami ir konceptualizuojami subjektyviosios sąmonės patyrimai – atliekamas vaizduotės ir suvokimo skirtumo tyrimas. Anot Sartre’o, skirtingai nuo vaizduotės, suvokimas nukreiptas į tam tikrą objektą nėra pilnavertis, nesuteikia visapusiško objekto suvokimo. Suvokdami stalą suvokiame, kad matome jį ne visą, kad tam tikros jo dalys yra pasislėpusios pan. Taigi, objekto suvokime atrandame tik vieną iš galimų objekto reiškimosi būdų. Vaizduotė, priešingai, geba sąmonėje sutalpinti visą įsivaizduojamojo objekto vaizdinį tuo pat metu užpildydama suvokimo paliktas spragas.

Jeanas-Paulis Sartre’as (1905-1980) – vienas žymiausių XX a. filosofų, rašytojas, egzistencialistas, intelektualas. Nemažą dalį savo gyvenimo Sartre’as paskyrė politiniam aktyvizmui, buvo nuožmus komunizmo šalininkas, tačiau nepaisant radikalios politinės pozicijos Sartre’as sugebėjo išlikti aktualus filosofiškai, jo idėjos rado atgarsį kritinėje teorijoje, literatūrologijoje, sociologijoje ir filosofijoje.

Projektą finansuoja: