Not a person
Akcija!

2022 m. rudens knygų rinkinys

62 

Dėmesio! Tai yra išankstinis knygų rinkinio užsakymas.
Galutinis knygos formatas (viršelis, puslapių skaičius ir kt.), pristatymo laikas gali kisti.

Kiekvieną knygą išsiųsime atskirai. Preliminarus knygų pasirodymo laikas:
👉 Arba, arba 2022 m. lapkritis.
👉 Įsivaizduojamybė 2022 m. gruodis.
👉 Išganymo žvaigždė 2023 m. sausis.

Søren Kierkegaard. Arba, arba I dalis

Arba, arba (dan. Enten – eller, 1843) – vienas svarbiausių filosofo, teologo ir rašytojo Søreno Kierkegaardo darbas išvydęs pasaulį dvitomiu, pasirašytas fiktyvaus leidėjo Victoro Eremitos pseudonimu. Literatūrinis-filosofinis veikalas skaitytojui atskleidžia įtampą tarp dviejų priešingų pasaulėžiūrų vaizdžiai, grakščiai perteikdamas abiejų buvimo būdų filosofijas ir vieno iš jų pasirinkimo būtinybę – arba, arba. Pirmasis tomas skirtas estetinei egzistencijos stadijai, hedonistiniam gyvenimo būdui aprašyti, o antrasis – etiniam, pasirinkimo ir įsipareigojimo reikalaujančiam buvimo būdui.

Franz Rosenzweig. Išganymo žvaižgdė

Išganymo žvaigždė (vok. Der Stern der Erlösung, 1921) – religinės filosofijos veikalas parašytas XX a. pradžioje yra vienas svarbiausių, bet mažiausiai žinomų egzistencializmo, religinės filosofijos, judaizmo veikalų. Visa aprėpiančių, sistematinių filosofijų, vokiškojo idealizmo kontekste prioretizuojama konkretaus žmogaus patirtis. Per produktyvų filosofijos ir teologijos santykio atskleidimą kuriama nauja mąstymo paradigma. Dialogas tarp religijų atsakinėja į seniausius ir svarbiausius religinius klausimus, įveiklina ir leidžiai konkrečiai suvokti Kūrinijos, Apreiškimo, Išganymo sąvokas, jų prasmę ir reikšmę gyvenimui.

Jean-Paul Sartre. Įsivaizduojamybė

Įsivaizduojamybė (pranc. L’Imaginaire, 1940) – prancūzų filosofo Jeano-Paulio Sartre’o veikalas kuriame vystoma originali mentalinio vaizdinio koncepcija, atskleidžiamas žmogaus santykio su tikrove nepirmapradiškumas ir problematiškumas. Knygoje nuodugniai klasifikuojami ir konceptualizuojami subjektyviosios sąmonės patyrimai – atliekamas vaizduotės ir suvokimo skirtumo tyrimas. Anot Sartre’o, skirtingai nuo vaizduotės, suvokimas nukreiptas į tam tikrą objektą nėra pilnavertis, nesuteikia visapusiško objekto suvokimo. Suvokdami stalą suvokiame, kad matome jį ne visą, kad tam tikros jo dalys yra pasislėpusios pan. Taigi, objekto suvokime atrandame tik vieną iš galimų objekto reiškimosi būdų. Vaizduotė, priešingai, geba sąmonėje sutalpinti visą įsivaizduojamojo objekto vaizdinį tuo pat metu užpildydama suvokimo paliktas spragas.