Not a person

Privatumo politika

 

Šiame pranešime nurodoma, kas mes esame, kokią informaciją mes apie jus renkame ir kaip mes su ja elgiamės.


Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Mes galime rinkti informaciją apie jus įvairiais būdais.

 • Jūs galite šią informaciją suteikti mums tiesiogiai (pavyzdžiui, užpildę anketą ar paskambinę mums).
 • Mes galime rinkti informaciją automatiškai (pavyzdžiui, kai jūs naudojatės mūsų programėle ar lankotės interneto svetainėje).
 • Mes galime gauti informaciją iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, viešai prieinamą informaciją socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip facebook ir twitter).
 • Šiame pranešime visi būdai, kuriais jūs su mumis susisiekėte, yra jūsų ir Phi knygos kontaktiniai taškai. Phi knygos kontaktiniais taškais laikomi abu, tiek fizinis (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos vietos ir renginiai), tiek elektroninis (pavyzdžiui, programėlės ir interneto svetainės), kontaktai.
 • Mes galime rinkti informaciją, kurią jūs mums pateikėte tiesiogiai. Paprastai tai nutinka, kai jūs:
 • užsiregistruojate norėdami tapti mūsų duomenų bazės nariu (pavyzdžiui, tai gali būti atliekama asmeniškai, naudojantis programėle ar prisijungus kompiuteriu);
 • įsigyjate „Phi knygos“ produktų ar paslaugų mažmeninės prekybos vietoje;
 • parsisiunčiate ar naudojatės elektroniniu kontaktiniu tašku (pavyzdžiui, programėle ar interneto svetaine);
 • susisiekiate su mumis per bet kurį kontaktinį tašką, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose ar telefonu;
 • užsiregistruojate norėdami gauti „Phi knygos“ spaudos pranešimus, pranešimus į elektroninį paštą ar rinkodaros informaciją;
 • dalyvaujate „Phi knygos“ apklausose arba „Phi knygos“ konkursuose ar reklaminiuose renginiuose;
 • Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie jus. Tai gali nutikti ir kai jūs:
 • apsilankote prekybos vietoje, kurioje prekiaujama „Phi knygos“ produktais (pavyzdžiui, renkant jūsų duomenis prekybos vietos kasoje ar per prekybos vietos jutiklius, kurie prisijungia prie mobiliųjų technologijų);
 • dalyvaujate renginyje, kurį organizavo „Phi knygos (pavyzdžiui, įsigyjant prekę renginyje, taip pat per renginyje esančius jutiklius, kurie prisijungia prie mobiliųjų technologijų);
 • susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, per kontaktinį tašką ar socialinių tinklų platformas);
 • rašote viešus pranešimus socialinių tinklų, kuriuos mes sekame, platformose (pavyzdžiui, tam, kad mes galėtume suprasti viešąją nuomonę ar atsakyti į užklausas, susijusias su „Phi knygos“ produktais).
 • Mes taip pat galime automatiškai rinkti informaciją apie jus naudodami slapukus ar panašias sekimo technologijas skaitmeniniuose „Phi knygos“ taškuose. Kokie slapukai ir technologijos bus naudojamos, priklausys nuo atitinkamo „Phi knygos“ kontaktinio taško. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus (įskaitant „Google analytics“ slapukus) ir panašias technologijas, naudojamas kontaktiniuose taškuose, įskaitant, kaip galite priimti ar atsisakyti slapukų, prašome perskaityti slapukų pranešimus, kurie atsiranda naudojantis kontaktiniais taškais. Mes galime naudoti viešai prieinamą profilio informaciją (jūsų prioritetai, pomėgiai) trečiųjų asmenų socialinių tinklų puslapiuose (pavyzdžiui, feisbuke, tviteryje) arba rinkodaros sąrašai, gauti iš trečiųjų asmenų rinkodaros agentūrų.
 • Mes taip pat galime rinkti informaciją ir kitokiame kontekste, kuris atitinkamu metu jums bus atskleidžiamas.

Kokią informaciją apie jus mes renkame?

Mes galime rinkti įvairią informaciją apie jus:

 • informaciją, reikalingą jūsų užsakymams įgyvendinti
 • informaciją, reikalingą norint suteikti pilną kliento aptarnavimą
 • informaciją, kurią jūs mums pateikiate apklausų formose
 • informaciją apie jūsų apsilankymus prekybos vietose ar renginiuose
 • informaciją, kurią jūs mums pateikiate pokalbių telefonu metu
 • informaciją apie jūsų prioritetus ir pomėgius
 • informaciją, reikalingą jūsų amžiui patvirtinti
 • Informacija, kurią mes rinksime iš jūsų tiesiogiai, bus nustatoma remiantis situacija, kurios metu jūs mums ją pateiksite. Pavyzdžiui,
 • jei jūs iš mūsų užsisakote produktą per kontaktinį tašką, mums pateikiate savo vardą, kontaktus, atsiskaitymo duomenis ir nurodote pasirinktą produktą tam, kad mes galėtume įvykdyti jūsų užsakymą;
 • jūs mums galite pateikti informaciją apie savo prioritetus ir pomėgius tam, kad galėtume pasiūlyti jus dominančias prekes ir paslaugas;
 • jei jūs susitariate dėl susitikimo su mumis (ar su kuo nors, kas teikia su mūsų produktais ar paslaugomis susijusią pagalbą), mes galime rinkti duomenis apie jūsų vardą ir kontaktus;
 • Informacija, kurią mes renkame, daugiausia bus susijusi su:
 • nustatymu, kaip dažnai jūs lankotės mažmeninės prekybos vietoje ar renginyje (įskaitant artimiausioje kaimynystėje), kurias vietoves jūs lankote ir kiek laiko ten būnate bei ką įsigyjate;
 • jūsų naudojimusi „Phi knygos“ kontaktiniais taškais (internetiniai puslapiai, kuriuose jūs lankotės, puslapis, iš kurio jūs atėjote, ir puslapis, į kurį jūs nukeliavote; suvestos paieškų sąlygos bei nuorodos, ant kurių jūs paspaudėte naudodamiesi kontaktiniu tašku);
 • jūsų prietaisu (jūsų IP adresas ar unikalus prietaiso identifikacinis numeris, vietovės duomenys, slapukų duomenys, kuriuos mes galimai sukaupėme jūsų prietaise).
 • Informacija, kurią mes renkame iš trečiųjų asmenų, daugiausia susidės iš viešai prieinamos profilio informacijos (jūsų prioritetai ir pomėgiai), pavyzdžiui, iš viešų pranešimų socialiniuose tinkluose.

Kokiam tikslui ir pagal kokias teisines nuostatas mes naudojame informaciją apie jus?

Šiame skyriuje mes aprašysime tikslą, kuriam naudojame asmeninę informaciją. Tai yra visuotinis pranešimas, tačiau jei įstatymai riboja ar draudžia tam tikrą veiklą, nurodytą šiame pranešime, mes nenaudosime nurodytos informacijos apie jus atitinkamiems tikslams toje valstybėje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informaciją apie jus mes naudojame šiems tikslams:

 • Siekdami parduoti jums savo produktus, įvykdyti jūsų užsakymus, tvarkyti jūsų mokėjimus.
 • Norėdami jums suteikti su pardavimais susijusias paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su jūsų paklausimų ir prašymų sprendimu, bei suteikiant garantinę techninę priežiūrą.
 • Siekdami reklamuoti savo produktus (kur leidžia įstatymas), taip pat norėdami administruoti lojalumo programas, pagerinti savo produktą, atlikdami rinkos tyrimus, plėtodami rinkodaros strategiją, administruodami rinkodaros programas ir suasmenindami mažmeninės prekybos vietose bei renginiuose įgyjamas patirtis.
 • Norėdami (ar mūsų verslo partneriams norint) informuoti jus apie potencialias galimybes dalyvauti rinkodaros procesuose ar norėdami reklamuoti „Phi knygos“ produktus.
 • Mes tai atliekame norėdami išlaikyti visus pirmiau nurodytus procesus, taip pat siekdami administruoti jūsų paskyras, suteikti teisę naudotis „Phi knygos“ kontaktiniais taškais, komunikuoti su jumis, administruoti jūsų susitikimus su mumis ar su kitu asmeniu, kuris teikia su mūsų produktais ar paslaugomis susijusią pagalbą (pavyzdžiui, dėl naujų produktų ar dėl aptarnavimo po pirkimo), suasmeninti jūsų patirtį, įgyjamą „Phi knygos“ kontaktiniuose taškuose, norėdami administruoti procesus ir išspręsti problemas.
 • Verslo analitikai ir tobulinimui, įskaitant „Phi knygos“ produktų, mažmeninės prekybos vietų ir renginių bei informacijos, kurią mes pateikiame savo klientams, gerinimui.
 • Kitiems tikslams, apie kuriuos mes jus informuojame ar kurie yra suvokiami iš konteksto tuo metu, kai iš jūsų yra renkama informacija
 • Teisinis apie jus renkamos informacijos pagrindas yra šis:
 • teisinių reikalavimų, kurių subjektas mes esame, laikymasis;
 • sutarties, kurios šalis jūs esate, vykdymas;
 • teisėti įmonės interesai, nepažeidžiantys jūsų interesų, kuriais remiantis informacija turi būti saugoma;

Tikslas

Informacijos rinkimo metodai ir teisinis jos tvarkymo pagrindas

Parduoti savo produktus

 • įvykdyti jūsų užsakymus (įskaitant kvitų gavimą)
 • tvarkyti jūsų mokėjimus
 • teikti garantinį aptarnavimą

Šią informaciją jūs mus suteikiate tiesiogiai (paprastai tai yra vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, mokėjimo informacija). 

Mes ją naudojame norėdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su jumis, kaip su pirkėju.

Teikti su pardavimu susijusias paslaugas

 • spręsti jūsų paklausimus ir reikalavimus
 • komunikuoti su jumis
 • bendrai administracijai ir problemų sprendimui
 • administruoti lojalumo programas

Šią informaciją jūs mums suteikiate tiesiogiai. Mes ją naudojame, nes turime teisėtus verslo interesus teikti su pardavimu susijusias paslaugas mūsų klientams, jei tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Reklamuoti savo produktą

 • suvokti jūsų prioritetus (kokie produktai ar renginiai jus domina ar gali būti pritaikyti prie jūsų poreikių) ir reklamuoti produktą jums asmeniškai, jei pagal įstatymą tai leidžiama
 • administruoti lojalumo programas
 • kviesti jus dalyvauti apklausose ar rinkos tyrimo programose ir jas administruoti
 • tirti rinką
 • plėtoti rinkodaros strategijas
 • administruoti rinkodaros kampanijas
 • suasmeninti jūsų patirtį „Phi knygos“ kontaktiniuose taškuose (pavyzdžiui, individualizuoti jūsų apsilankymą, tai darant pasisveikinant ar pateikiant pasiūlymus, kurie galėtų jus sudominti)

Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (pavyzdžiui, jūsų vardas ir kontaktai bei socialinių tinklų duomenys), informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, taikydami technologijas, skirtas „Phi knygos“ kontaktiniams taškams stebėti) bei (jei tai leidžiama įstatymo) informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, vieši pranešimai socialiniuose tinkluose).

Mes ją naudojame tais pagrindais, kuriuos mes turime vadovaudamiesi teisėtu interesu reklamuoti savo produktą, valdyti „Phi knygos“ kontaktinius taškus, suasmeninti jūsų patirtį, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Reklamuoti savo produktą

 • suteikti jums informaciją apie prekybos vietas ir ją valdyti, informuoti apie prekybos vietų pasiūlymus, produktus ir paslaugas, mažmeninės prekybos vietas, renginius bei mūsų produktų taisykles; plėtoti ir gerinti priemones, skirtas minėtiems tikslams pasiekti.

Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (pavyzdžiui, jūsų vardas, kontaktiniai duomenys, jūsų socialinių tinklų vartotojų vardai), informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, naudodami slapukus ir taikydami panašias technologijas) bei (kur leidžiama įstatymo) informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, vieši pranešimai socialiniuose tinkluose).

Mes ją naudojame, nes mes turime teisėtų verslo interesų teikti su pardavimu susijusias paslaugas savo klientams, kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga. Tam tikrose šalyse, kuriose reikalauja įstatymas, mes atsiųsime jums minėtus duomenis elektroniniu formatu tik su jūsų sutikimu.

Palaikyti visus pirmiau paminėtus tikslus

 • administruojant jūsų paskyrą
 • suteikiant jums teisę naudotis „Phi knygos“ kontaktiniais taškais (pavyzdžiui, leisti jums likti prisijungus prie tam tikrų kontaktinio taško segmentų, skirtų tik įgaliotiems vartotojams, leisti pasirinkti kalbą ir susieti jūsų pirkinių krepšelį su jumis)
 • komunikuojant su jumis
 • derinant jūsų susitikimus su mumis ar su kitu asmeniu, kuris teikia su mūsų produktu ar pasauga susijusią pagalbą (pavyzdžiui, dėl naujo produkto ar dėl aptarnavimo po pirkimo)
 • stiprinant jūsų patirtį
 • administruojant ir sprendžiant problemas

Tai dažniausiai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (paprastai tai yra vardas, slaptažodis (ar jo atitikmuo)) bei informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, informacija apie jūsų prietaisus, slapukus ir panašias sekimo technologijas).

Mes ją naudojame tais pagrindais, kurie atitinka tikslą, dėl kurio mes rėmėmės ta informacija. Pavyzdžiui, kai mes administruojame jūsų paskyrą ir siekiame, kad būtų atliktas užsakymas ar kad būtų suteiktas aptarnavimas po pirkimo, mes naudojame jūsų informaciją norėdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus jums, kaip pirkėjui; kai mes administruojame jūsų paskyrą norėdami jums pademonstruoti savo produktus, mes vykdome rinkodaros veiklą, taigi mes naudojame informaciją remdamiesi teisėtais verslo interesais, taip siekdami reklamuoti savo produktą; tai atliekame, jei šie veiksmai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Verslo analitikai ir tobulinimui

 • suteikiant mums ar mūsų verslo partneriams galimybę informuoti jus apie potencialias galimybes dalyvauti reklamuojant „Phi knygos“ produktus
 • verslo analitikai ir tobulinimui (įskaitant „Phi knygos“ produktų, mažmeninės prekybos vietų, kuriose parduodami „Phi knygos“ produktai, renginių, skaitmeninių „Phi knygos“ kontaktinių taškų bei informacijos, kurią mes (ar mūsų filialai) pateikiame savo klientams, gerinimui)

Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys, informacija, kurią mes renkame automatiškai, bei (kur leidžiama įstatymo) informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių.

Mes naudojame informaciją tais pagrindais, kurie yra paremti teisėtais įmonės interesais, leidžiančiais analizuoti ir tobulinti verslą, mūsų produktus, „Phi knygos“ kontaktinius taškus, mažmeninės prekybos vietas, renginius bei suteikiančiais galimybę pakviesti asmenis, norinčius reklamuoti „Phi knygos“ produktus, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Jeigu mes naudosime informaciją remdamiesi pagrindais, kurie nėra nurodyti pirmiau, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami ją tvarkyti (šie atvejai bus aiškiai suvokiami iš konteksto).

Kai kuriais atvejais mes naudosime jūsų informaciją tokiais būdais, kurie nėra aptarti pirmiau. Tokiais atvejais mes jums pateiksime papildomą privatumo pranešimą, kuriame bus atskleistas šio naudojimo pagrindas. Jūs turite perskaityti visus papildomus pranešimus, pridėtus prie šio pranešimo.

Su kuo ir kokiais tikslais mes dalijamės jūsų informacija?

Mes galime dalytis jūsų informacija su:

 • trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas „Phi knygos“ ar jums;
 • „Phi knygos partneriams – atidžiai atrinktiems verslo partneriams ir reklamuotojams (srityse, susijusiose su mūsų produktu ar atitinkančiose jų stilių ir įvaizdį) tam, kad jie galėtų pateikti pasiūlymus, kurie, jų nuomone, jus domina remiantis jūsų prioritetais; bei
 • Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas „Phi knygos ar jums (pavyzdžiui, su konsultantais, mokėjimo paslaugų teikėjais, pristatymo paslaugų teikėjais, mažmenininkais, produkto vadybininkais, informacinių paslaugų teikėjais ir asmens amžiaus patvirtinimo paslaugą teikiančiais asmenimis).
 • Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, jei to reikalaujama ir yra leidžiama pagal įstatymą, pavyzdžiui: jei to reikalauja reguliuojančios institucijos, vyriausybės departamentai; jei privalome atsakyti į vykdomosios valdžios institucijų ar kitų vyriausybės atstovų paklausimus; tais atvejais, kai mes manome, jog informacijos atskleidimas yra reikalingas ir tinkamas tam, kad būtų išvengta fizinės ar materialinės žalos, ar tam, kad bendradarbiautume atlikdami įtariamai nelegalios ar nelegalios veiklos tyrime; jei norima įgyvendinti organizacinę restruktūrizaciją.

Kur gali būti perduota informacija apie jus?

Naudojant informaciją taip, kaip aprašyta šiame pranešime, ji gali būti perduodama tos šalies, kurioje ji buvo surinkta, viduje arba už jos ribų, įskaitant tai šaliai, kuri neturi lygiaverčių duomenų apsaugos standartų.

Pavyzdžiui, „Phi knygos, kuri įsikūrusi Europos ekonominėje erdvėje (EEE), gali perduoti asmens duomenis „Phi knygos filialui ar partneriams, esantiems už EEE ribų (pvz. D. Britanijai). Visais atvejais perdavimas bus vykdomas:

 • remiantis atitinkamu Europos Komisijos sprendimu ;
 • naudojant tam tikras apsaugos priemones, pavyzdžiui, ES pavyzdines sutartis ; arba
 • įgyvendinant jūsų ir mūsų sutartinius įsipareigojimus (arba vykdant ikisutartinius įsipareigojimus, nustatytus jūsų prašymu) ar įsipareigojimus sudarant ir vykdant sutartį, kai šie įsipareigojimai buvo nustatyti jūsų naudai tarp mūsų ir trečiųjų šalių (pavyzdžiui, dėl kelionių tvarkos).
 • Bet kuriuo atveju atitinkamos asmeninės informacijos apsaugos priemonės bus taikomos remiantis tos šalies ar tos teritorijos duomenų apsaugos įstatymais.

Kaip mes apsaugome informaciją apie jus?

Taikome reikalingas technines ir organizacines priemones turimai asmeninei informacijai apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo, naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Prireikus taikome šifravimo ir kitas technologijas jūsų pateiktai informacijai apsaugoti. Taip pat reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai laikytųsi griežtų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų.

Kiek laiko informacija apie jus bus saugoma?

Laikysime informaciją apie jus tiek, kiek reikia duomenų rinkimo tikslams įvykdyti. Tada informaciją ištriname. Laikotarpis skiriasi priklausomai nuo informacijos surinkimo tikslo. Pažymime, kad tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad mes panaikintume informaciją. Tam tikrais atvejais mes esame įpareigoti išsaugoti informaciją, pavyzdžiui, mokesčių ar apskaitos tikslais. Paprastai mes išsaugome duomenis remdamiesi toliau nurodytais kriterijais.

Kokios yra jūsų teisės ir galimybės?

Jūs galite turėti visas ar tik kai kurias toliau išvardintas teises remdamiesi ta informacija, kurią mes apie jus turime:

 • reikalauti suteikti prieigą prie informacijos;
 • reikalauti, kad mes ją ištaisytume, atnaujintume ar ištrintume;
 • reikalauti, kad mes apribotume jos naudojimą tam tikrais atvejais;
 • prieštarauti jos naudojimui tam tikrais atvejais;
 • atšaukti savo sutikimą dėl jos naudojimo;
 • perkelti duomenis tam tikrais atvejais;
 • atsisakyti, kad informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais; bei
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (jei tokia yra) savo šalyje.

Pranešimuose, kuriuos jūs gaunate, mes siūlome įvairius šių teisių įgyvendinimo žinutėse būdus, pavyzdžiui, pateikiame prenumeratų atsisakymo nuorodas arba nurodome kontaktinį adresą.